HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

NĚKOLIK POHLEDŮ (78) - UNIČOVSKÉ STROJÍRNY (UNEX)

Další pohled na čs. výplatní otisky období let 1946 - 1992 bude patřit výplatním otskům uživatele Uničovské strojírny - později UNEX n. p. v  Uničově.

Toto město doznalo po roce 1945 velkých změn. Do zemědělsky orientovaného města se dostalo rozhodnutí zbudovat na zelené louce strojírenský závod v letech 1948 - 1950. Skutečně se vybudoval jako pobočný závod Škody Plzeň. Výroba byla zahájena 30. 4. 1950. V roce 1953 došlo k osamosttanění a vytvoiření Uničovských strojíren. Tato hospodářská jednotka vyráběla zemní a důlní stroje, od roku 1970 i kolesová rypadla. V 70. letech se podnik přejmenoval na UNEX n.p.. K privatizaci došlo v roce 1993 a vytvořil se strojírensko - metalurgcký závod.

Zprvu národní podnik používal výplatní stroj Francotyp, sběratelsky FR 8 - 0 - 3m (1K), jednokruhpové denní razítko vydrželo až do konce funkce tohoto stroje (jeden z nejzazších případů v Československu). Na denním razítku bylo postupně vidět fyzické zastarání - název pošty postupně mizel či byl nevýrazný, zejména první a poslední písmeno názvu pošty UNIČOV.  Otisk neměl pořadové číslo otisku, byl během II. světové války dodán od fy. Francotyp - počitadlo německé stroje v zásadě neměly.

Výplatní stroj Francotyp byl nahrazen novým a modernějším strojem Postalia v 70. letech. V označení se objevil už nový název UNEX národní podnik včetně loga závodu.

 

Výplatní stroj Francotyp

FR 8 - 0 - 3m

období: - 26. 7. 1962 - 26. 4. 1972 -   (zachycené otisky v soukromé sbírce)

Jeden z raných výplatních otisků s datem 26. 7. 1962

 

UNIČ 001

 

Výplatní stroj POSTALIA

Dohlédací pošta 783 91 UNIČOV

(podnikové pSČ 783 93)

Otisk s datem - 2. 6. 1976-

 

UNIČ 002

 

 

Naposledy změněnoúterý, 15 červen 2021 10:35