HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

NĚKOLIK POHLEDŮ (75) - ŠKODAEXPORT

Výplatní otisky s výplatním razítkem ve tvaru zoubkovaného obdélníku - období let 1946 - 1992 - Československo

Dnešní pohled se bude týkat výplatních otisků podniku zahraničního obchodu ŠKODAEXPORT Praha. Otisky upoutaly velkou pozornost, neboť se vymykaly obvylým zvyklostem obsazovato podatelny čs. subjektů hlavně stroji soustavy Francotyp a Postalia. Výjimečně jinými (Hasler, Pitney - Bowes apod.)

PZO Śkodaexport vyplácel zásilky výplatními stroji Pitney - Bowes.

První otisk byl hybrid. Pro kostru sloužil  výplatní stroj Pitney - Bowes (model  GB "Automax" s atypickými číslicemi a dvěma čárkovými výplatními znaménky, první číslice byly větší, druhé dvě menší, rámeček výplatního razítka byl převzat od stroje Postalia, denní razítko bylo dvoukruhové bez můstků, měsíc byl vyjádřen v římských číslicích, označení uživatele je nalevo a vzdálenější od denního razítka, rozteč 126 mm). Hraniční data: - 4. IV. 1970 - 24.IX. 1986 - . Bez PSČ. Ojednělé.

Idruhým používaným strojem byl výplatní stroj Pitney - Bowes, model 5000 se třemi vlnovkami jako znaménky před výplatní hodnotou. Denní razítko dvoukruhové a s datem vyjádřenými v arabských číslicích (i údaj měsíce). Označení stejné jako u prvního. Hraniční data: -  25. 3. 1980 - 26. 5. 1989 - . Často používaná výplatní páska v typické žluté barvě s podtiskem. Otisky s PSČ, jen v denním razítku. Rozlišovací znaménka - tři křížky v dolním mezikruží.

Oba stroje Pitney - Bowes byly používány souběžně.

Třetím výplatním strojem byl stroj Postalia ke konci období. V označení byl nejen název subjektu a domicil, ale i přesná adresa s PSČ v označení a denním razítku. Tři šesticípé hvězdičky v dolní části mezikruží denního razítka.  Silné můstky. Datum 21. 3. 1990.

 

PRVNÍ OTISK

 

ŠK 001     ŠK 002

 

DRUHÝ OTISK

 

ŠK 005

 

TŘETÍ OTISK

 

ŠK 008

 

 

 

 

 

 

Naposledy změněnopondělí, 24 květen 2021 13:04