HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

VÝPLATNÍ OTISKY UŽIVATELE FATRA NAPAJEDLA (1937 - 1948)

Novým trendem ve sběratelství čs. výplatních otisků u nás je sledování kompletní časové řady otisků u jednoho uživatele v různých časových, ale zejména historických úseků sleodvaného území. Jedním z příkladů jsou výplatní otisky uživatele FATRA Napajedla, firma, která byla zřízena pod tlakem Ministerstva obrany tehdejší 1. republiky koncernem Baťa v roce 1937 (vliv přicházejícíh historických událostí v Evropě a ve světě). Rok zřízení 1935.

Tento trend plně podporuji, je to vrchol generálního sběratelství výplatních otisků, které u nás není ještě plně vžité a pestrost a bohatost světa čs. výplatních otisků si to zaslouží víc než dost.

Tato firma začala vyrábět plynové masky, ochranné oděvy, pryžové hračky, technickou pryž, později přikročila i k výrobě plastů na území Československa jako jedna z prvních .Rok zavedení výroby plastů 1940.

Ve sledovaném období let 1937 - 1948 tento uživatel používal výplatní sttroj soustavy Francotyp. Označení uživatele bylo velmi jednoduché. Na začátku FATRA/NAPAJEDLA. později jen jednoduché FATRA.

V tomto období součástí otisku bylo výplatní razítko ve tvaru větrné růžice. Měnilo se jen denní razítko (během Protektorátu).

Období let 1937 - 1939 - 1. a 2. republika československá

FR 8h - 3m

Otisk 1. dne - 19. 7. 1937 (R)

fatra 001

Poštou prošlý otisk ze dne 10. 11. 1937

fatra 002

 

1939 - 1945 - Protektorát Čechy  a Morava

celkem 4 výplatní otisky

Předběžný protektorátní otisk (československý vzor - doběh předchozího otisku)

fatra 003

První definitivní protektorátní otisk (neúplný poněmčený vzor)

fatra 005

Druhý definitivní protektorátní otisk (úplný poněmčený vzor)

Otisk s datem 11. 5. 1940 - Otisk 1. dne (R)

fatra 008

 

Poštou prošlý otisk s datem 23. 11. 1943 (zatím nejzazší otisk tohoto vzhledu)

fatra 009

 

Otisk se změněným označením uživatele (nově pouze FATRA)

 

fatra 010 

 

Období let 1945 - 1948 (s možným přesahem) - období 3. republiky československé

NOVÉ DVA OBJEVY (jsou zaznamenány v Katalogu Československo autorů Roberta Di Casoly a Ivana Leie, Praha 2015) - celkově zavešeny na portálu www.kf0015.cz - kategorie Literatura specializovaných oborů.

N 9a

Otisk s datem 11. 8. 1945 - denní razítko odstraněno z otisku, nahrazeno znárodněným denním razítkem v červené barvě

N 9b

Otisk s datem 10. 9. 1945 a s  hraničním datem  4. 5. 1948. Atypické tři hvězdičky v dolní čísti denního razítka v nezvyklé poloze - jediný případ v Českoslovesku (R)

fatra 011

 

fatra 012

 

A zajímavost na konec této sestavy uživatele FATRA

Krátce po osvobození 8. 5. 1945 v poštovním provozu vyplácel zásilky neúplný otisk, kterému chybělo denní razítko (pošta nedokládala svým denním razítkem datum odeslání). Výplatní razítko bylo ještě protektorátní. Kdy k tomu asi došlo? Těžko určit přesné časové rozmezí. Mohlo to být od 8. 5. 1945 do 10. 8. 1945, kdy bylo do otisku zasazeno denní razítko se třemi hvězdičkami. V tomto období se vyskytly otisky buď bez dennígo razítka, které bylo odstraněno anebo s červeným znárodněným denním razítkem pošty.

Vyřazení denního razítka s německým a českým názvem pošty z provozu je možno vysvětlit jako částečný znárodňovací zásah. Jiná varianta nepřichází v úvahu. Nemohl to být ani otisk z roku 1939 (tehdy bylo jiné označení uživatele) ani ke konci Protektorátu (otisk s doplněným denním razítkem toto vyvrací). Každopádně s jedná o oejedinělý a unikátní úkaz znárodnění s hodnocením RR.

 

dodatky 002

Naposledy změněnopátek, 07 květen 2021 09:52