HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

VE ZNAMENÍ ZKRATEK (Č3): 21 - MBA v kosočtverci s adresou, později O&K

Č 3

Zkratka/iniciály: MBA později O & K v kosočtverci třikrát podtrženo, pod znakem adresa Praha II., Vodičkova 18. (mezi denním a výplatním razítkem)

Subjekt: včetně historie viz předchozí příspěvky na tomto webu

Výplatní stroj Francotyp, sběratelsky FR 8h - 4m

Dohlédací pošta: PRAHA 1

Otisky s daty 3. 6. 1945 a 2. 7. 1946

Zkratka MaschinenBauAktiengesellschaft (MBA)

Otisk s datem 3. 6. 1945 (otisk 1. dne - anulát - R)

 

MBA OK 001

 

Otisk poštou prošlý s datem 2. 7. 1946

 

MBA OK 002

Původní zkratka zakladatelů a majitelů: Ohrenstein & Koppel (O & K), dříve odstraněna z důvodu židovského původu majitelů

Otisk s datem 13. 3. 1947

MBA OK 003

 

Otisk s datem 6. 2. 1948

 

MBA OK 004

 

 

 

 

 

Naposledy změněnočtvrtek, 06 květen 2021 11:59