HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

VÝPLATNÍ OTISKY 3. REPUBLIKY (20)

Doba po roce 1945 přinesla řadu zásadních změn ve vzhledu výplatních otisků. Rozhodující byl rok 1946, kve kterém poštovní správa rozhodla o vzhledu dvou podtstaných částí otisků - výplatním razítku (o tom již byla řeč) a denním razítku (zmíním se v dnešním příspěvku doplněném obrázky). 

Výplatní razítko jako státní symbol bylo na pořadu dne dost záhy. První změnu jsem zaregistroval již v únoru roku 1947 (B. Jarolímek). S denním razítkem to byl o dost pomalejší proces. Ještě v 80. letech se sporadicky objevily výplatní stroje s jednokruhovým denním razítkem.

K denním razítkům období 1945 - 1948 (většinou u otisků s větrnou růžicí na místě výplatního razítka). Nedávno jsem objevil i raritní zajímavosti - dvoukruhové denní razítko se objevilo již před datem příslušného Věstníku MP upravujícího tuto zásadní změnu - viz dále. Připomínám, že rozhodné datum pro tuto změnu bylo 17. 12. 1946 (Věstník č, 62). Dvokruhové denní razítko se do poštovního provozu dostalo v letech 1946 - 1949, ale jen v omezené méře. Odhadem tento typ denního razítka měl malé procentu v celkovím množství otisků ( odhadem jen +-5%).

V popiskách zmiňuji i podtypy otisků, které měly se zaváděním dvoukruhového denního razítka jistý vztah.

Otisky před Věstníkem anebo bezprostředně po jeho vydání.

Podtyp FR 8 - 0 - (g) 2K (4místné, 3místné)

Otisk s datem 19. 11. 1946 (RR)

Uživatel Jos. Horn & Co. Chřibská

(měsíc před oficiálním úředním zavedením dvoukruhových razítek, jenalo se spíše o náhodu, výplatní tsroj byl reparační a v provozu předtím denní razítko s dvěma kruhy a můstky již měl v sobě zabudované)

dvoukruh 001

 

FR 8 - 0 - 4m - (ov) - 2K

Otisk s datem 19. 12. 1946 (RR)

Uživatel: Lindner & Tomíček Jablonec n/N.

(dvoukruhové denní razítko stanoveného Věstníkem z e 17. 12., dva dny po zveřejnění - v otisky byly původně můstky, později odpilovány, jsou vidět zbytky můstků, stalo se tak pravděpodobně z důvodů, že Věstník stanovil sice dvoukruh, ale bez můstků, teprve později s přikrořilo k můstkům).

 

dvoukruh 002

 

Požadované a ohlášené změny jednotlivých částí výplatního otisku nemusely být provedeny najednou, výnos dovoloval postupnou změnu (jako hraniční datum:  konec roku 1948).

Život si našel své vlastní cestičky, jak zomu konečně bývá vždy a vude. Z reprodukovaných dvou otisků jednoho uživatele - Pojišťovny Slavie - je vidět, že v týž den provozu vyplácely dva výplatní stroje tohoto  uživatele:

a/ výplatní stroj Francotyp B, otisk FR 8 h - 4m - 2K - větrná růžice

rozlišovací písmeno "e", otisk s datem 4. 2. 1947 (R)

b/ výplatní stroj Francotyp A, otisk FR 6h - 4m - 2K - zoubkovaný obdélník

rozlišovací písmeno "d", otisk s datem 4. 2. 1947 (R)

Oba otisky jsou jedním z raných otisků s těmito změnami (řád desítek dnů!) Velmi ojedinělé a raritní.

 

dvoukruh 003

Dvoukruhové denní razítko bez můstků u podtypu stroje s otiskem FR 8h - 4m a 3m

Otisky s datem 28. 4. 1947 - uživatel RICO a 16. 10. 1947 - užiavtele Ústřední konsumní a úsporné družstvo BUDOUCNOST v Mor. Ostravě

 

dvoukruh 004

FR 8 - 0 - 3m (g) - 2Km

Dvoukruhové denní razítko začalo pomalu zdomácňovat u výplatních otisků  v poštovním provozu.

Otisky s daty 19. 11. 1948 a 22. 11. 1948 - odlišují se navzájem jednou věcí - výplatním razítkem, u prvního otisku je ve tvaru větrné růžice, u druhého ve tvaru  zoubkovaného obdélníku

Pro sběratele: ze zobarzených  otisků vyplývá tento závěr:

Poslední den použití výplatního razítka tvaru větrné růžice a první den použití otisku s výplatním razítkem ve tvaru zoubkovaného obdélníku (obě celistvosti s těmito otisky si zaslouží ohodnocení "R", ne-li "RR" s ohledem na zachycená data).

 

dvoukruh 005

 

dvoukruh 006

FR 6 s - 4m - 2K

Otisk s datem 25. 2. 1949 (R)

Uživatel: Pojišťovna SLAVIA n.p.

Velmi řídký případ, kdy bylo u výplatního stroje Francotyp A bylo použito dvoukruhové denní razítko bez můstku.

 

dvoukruh 007

 

 

 

 

 

 

Naposledy změněnoneděle, 02 květen 2021 10:49