HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

+ + + + + D A T A B Á Z E výplatních otisků čs. pošt 1946 - 1992 + + + + Doporučený

D A T A B Á Z E   výplatních otisků čs. pošt 1946 - 1992

DATABÁZE

Výplatní otisky čs. pošt

1946 - 1992

 

Databáze zřízena 17. 4. 2021 - jen na tomto webu. Postupně přidává její autor další otisky čs. pošt sledovaného období.

 

Databáze pošt 001

 

 

Databáze pošt 002

 

Databáze pošt 003

Poznámka autora pro uživatele databáze: databáze je průběžně doplňována a rozšiřována, nejedná se o ucelné a ukončené dílo. Velikosti otisků na reprodukcích se nemusí vždy shodovat s velikostmi originálu. Obrázky slouží jako vizuální orientace.

Osobní poznámka.

Práce na seznamu, přehledu, databázi, katalogu (zatím je jedno, jak následující práci nazvu) jsem oživil v dubnu roku 2001, tedy po přestávce, která trvala 44 let. To neznamená, že jsem v tomto období výplatní otisky čs. pošt nesbíral, naopk - sbíral a řadil. Svěratelství jsme skončil rokem 1992, tedy zánikem mé země, kde jsem narodil, v Českoslovebsku. Dalšěí otisky - České republiky - sbírám jen typologicky, už ne věcně.

Od prvního čs. Přehledu otisků čs. pošt v roce 1977/78 uplynulo tedy  44 let. Mezitím - až na výjimky - nikdo generální katalog otisků čs. pošt nezpracoval (pražské otisky a otisky Prahy 1 jsou výjimkou).  První přehled byl textový s několika málo obrázky bez ilustrací. Nová databáze obsahuje barevné otisky na celistvostech. Důvody asi každého napadnou. Otisky čs. pošt jsou tak jednotvárné až nudné, že jakýkoliv další pokus bez obrázků by sběratele spíše od sbírání odehnalo. Proto v zájmu atraktivity a různorodosti až pestrosti u každého záznamu přikládám celistvosti, ze kterých se sběratel může poučit komplexně. Lepší než psát jednotvárný text.

Slovenští přátelé vytvořili práce, které zahrnují otisky pošt mezi otisky komerčních uživatelů. Nejsme příznivcem tohoto mixu, proto znovu odděluji komerční a poštovní otisky.

Popisky jsou úsporné. Věřím, že za několik desítek let český sběratel vyspěl natolik, aby pohledem uměl najít odlišení u jednotlivých záznamů. Proto odkazuji ty mladé a začínající na běžně dostupné úvody dalších katalogů čs. výpatních otisků. Tam je vše, co pomůže k orientaci i v této databázi.

Budu se těšit, že tato práce oživí zájem o sběratelství čs. poštovních otisků, a že břemeno sběratelství nezůstane jen na regionálnách sběratelách, ale i těch specializovaných. Je co sbírat a co studovat.

Hodně radosti nad sbírkami i této opomíjené oblasti sběratelského zájmu.Tento podobor si zaslouží pozornost, V roce 2026 budou  s námi otisky tohoto druhu již 80 let.

Všímám si nejen otisků a seznamuji zájemce s generálním přehledem, ale reprodukuji nejen samotné otisky, ale i otisky na celistvostech tak, abych ukázal poštovně historické osuvislosti. Rád bych tak vyvrátil povědomí, že výplatní otisky pošt jsou nudné a  nezajímavé. I mezi otisky čs. pošt se najdou vzácné kusy ošperkované propagačšními či přležitostnými textya obrázky, které se již těžko hledají. Přitom do sbírek a exponátů patří. A nejen těch specializovaných či studijních, ale i regionálních a poštovně historických. 

Jednotlivé položky jsou bez číslených označení (záznamů). Zatím je databáze řivá, přidělení číslených záznamů může seznam znepřehlednit.

Snažím se být v popiskách stručných. U malých pošt s minimálním potem otisků to není na závadu. U větších pošt s mnoha otisky (např. Bratislava či Praha) není nezbytí - je třeba doplnit rozlišovací znaky i do textu.Vše na pomoc a k lepší orientaci uživatelů.

Zatím je databáze volná a přístupná bez kódů a zdarma.

Velikost otisků se liší.

 

 

Použité zkratky (chronologicky) - průběžně doplňuji, zkratkám se snažím vyhýbat, i když za těch několik desítek let, co jsem s kolegy či sám tvořil katalogy pro naši veřejnost, zkratky již zdomácněly

PST , též PO - výplatní stroj Postalia

FTP - výplatní stroj Francotyp

PB - výplatní stroj Pitney - Bowes

PO - JUN  výplatní stroj Postalia - Junior

UPF - Universal Postal Frankers (model MV = multivalue)

LK - Lindaco - Krag

HAS - Hasler

HAS (PZ) - RO - 4m též 5m = výplatní stroj Hasler  (HAS) s doporučeným obrazcem  (RO) a s čtyř - nebo pětimístnou výplatní hodnotou  (4m, 5m a výplatním razítkem ve tvaru pseudoznámky (PZ)

1K - jednokruhové denní razítko

BAL - balíkový

5m - pětimístná výplatní hodnota

Na závěr úvodu konstatuji, že i mezi monotónními a na první pohled fádními otisky čs. pošt se najdou raritní kousky, které si zaslouží být označeny písmenem R či RR. Některé otisky existují v řádu jednotek a lze jim přisoudit označení RRR.

Doplňující informace  a zkratky viz též úvod k publikaci I. Leiš, Výplatní otisky čs. pošt 1946 - 1976 (strany 20, 21,22 - převzato ze zpravodaje KSO, KPHC SČSF)

 

 

 

 

 

A

679 04 ADAMOV

PO

 

Databáze pošt 004

 

679 04 ADAMOV 1

PO

 

Databáze pošt 009

 

AŠ 1

FTP

databáze pošt 010

 

352 01 AŠ 1

FTP

databáze pošt 011

 

B

BAKOV NAD JIZEROU

PST

Otisk 1. dne 10. 12. 1969 s podpisem mechanika Kanclstrojů Duby - anulát (R)

Bakov 001

 

294 01 BAKOV NAD JIZEROU

PST

 

Bakov 002

 

BÁNOVCE NAD BEBRAVOU

PST

Bánovce 001

 

957 01 BÁNOVCE NAD BEBRAVOU 1

PST

 

Bánovce 002

 

BANSKÁ BYSTRICA

FTP (8) - 5M

 

Banská Bystrica 001

BANSKÁ BYSTRICA 1

FTP (8)- 4M

 

Banská Bystrica 002

změna vročení, změna denního razítka, změna výplatních číslic (nový stroj?)

 

Banská Bystrica 003

 

BANSKÁ BYSTRICA 1

PST

Rozmezí: - 29. 12. 1974 - 20. 7. 1977 -

Banská Bystrica 004

 

974 01 BANSKÁ BYSTRICA 1

PST

Banská Bystrica 005

 

974 01 BANSKÁ BYSTRICA 1

PO

datum 21. 7. 1976

tři pěticípé hvězdičky v dolní části mezikruží

banska bardejov 001

 

 

974 01 BANSKÁ BYSTRICA 1

PST

Banská Bystrica 007

 

974 08 BANSKÁ BYSTRICA 8

PST

Banská Bystrica 008

 

BANSKÁ ŠTIAVNICA

PST

- 6/1976 -

banska stiavnica 001

BARDEJOV

PO

Bard 002 

 

BARDEJOV

PO

datum 1. 7. 1969

výplatní otisk s propagačním označením: BARDEJOVSKE KÚPELE/ZDROJ ZDRAVIA", zadavatel ?

banska bardejov 002

 

 

085 01 BARDEJOV 1

PO

bard 003

085 01 BARDEJOV 1

PST (odlišné nižší číslice datum 11. 2. 1985?)

Bard 005

 

086 31 BARDEJOVSKÉ KÚPELE

PST

Bard 006

 

BECHYNĚ

PST

bechyně 003

391 65 BECHYNĚ

PST

bechyně 005

 

BENÁTKY NA JIZEROU 1

PST

horní celistvost

 

234 71 BENÁTKY NAD JIZEROU 1

PST

dolní celistvost

 

údaje měsíců v římských číslicích (denní razítko)

bechyně 008

 

294 71 BENÁTKY NAD JIZEROU 1

PST

údaj měsíce v denním razítku v arabských číslicích, silné můstky

 

Benátky 001

 

407 22 BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ

PST

nízké datumové číslice v denním razítku

 

Benátky 002

 

407 22 BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ

PST

vysoké datumové číslice v denním razítku

 

Benátky 003

 

BENEŠOV U PRAHY

FTP (8)

 

Benešov 001

 

256 01 BENEŠOV U PRAHY

PST

 

Benešov 002

 

Poštou prošlá celistvost s tímto otiskem (anukát), poštovné placeno v rámci dohody o paušálu poštovného, výplatní otisk slouží jako uvedení data odeslání (místo denního razítka)

 

Benešov 003

 

BEROUN

FTP (8)

Rozmezí: - 16. 1. 1962 -  28. 5. 1962 -

 

Beroun 002

 

266 01 BEROUN

PST

Beroun 003

 

 

266 01 BEROUN 1

PST

 

Beroun 004

 

266 04 BEROUN 4

FTP (8)

 

Beroun 005

 

294 21 BĚLÁ POD BEZDĚZEM

PST

bela 001

 

     bela 002

 

044 45 BIDOVCE

PST

bidovce bilina 001

BÍLINA

FTP (8)

25. 10. 1967

bez "1" za slovem Bílina v denním razítku, přitom pošta již nesla oficiálně název Bílina 1 (viz balíková nálepka)

Ústřižek poštovní průvodky

bílina 001 

otisk na poštovní zásilce 17. 4. 1972

bílina 002

 

BÍLINA 1

FTP (8), 9. 8. 1972 (zasazena "1" za názvem pošty Bílina)

bidovce bilina 002

 

418 01 BÍLINA 1

PST

bilina 001     bilina 002

 

BÍLOVEC

PST

římské číslice měsíce v denním razítku

bilovec 001

 

743 01 BÍLOVEC 1

PST

 

bilovec 004

 

743 01 BÍLOVEC 1

PST

odlišné číslice denního razítka (jiný stroj)

 

bilovec 005

 

BLANSKO

PO

blatná 003

 

BLATNÁ

PST

Otisk 1. dne pořízená mechanikem Dubou dne 13. 11. 1969 (anulát) - R

blatná 004

 

Poštou prošlá celistvost

blatná 006

 

388 01 BLATNÁ

PST

 

blatná 005

 

336 01 BLOVICE

PST

 

Blovice 002

 

735 81 BOHUMÍN 1

PST

desetinná tečka  v hodnotě výplatního razítka nahoře

 

bohumín 001

 

BOJKOVICE

PST

bohumín 004

 

972 01 BOJNICE

PST

8. 10. 1974

známka na celině znehodnocena anulátem výplatního stroje (bez shody s poštovními prvidly)

bojnice 001

poštou prošlá celistvost s výplatním otiskem

 

bojnice 002

 

348 02 BOR U TACHOVA

otisk na poštovní poukázce s datem 21. 12. 1976 a na dopise s datem 26. 3 1982

Bor 001     Bor 002

 

BOSKOVICE

PST

Boskovice 001

 

956 18 BOŠANY

PST

anulát (odesilatel měl smlouvu o paušálu s poštou)

Boskovice 004

 

BRANDÝS NAD LABEM - STARÁ BOLESLAV 1

PST

otisk s propagačním textem vlevo od denního razítka: ŘÁDNÝ OBČAN PLATÍ/VČAS SOUSTŘEDĚNÉ/INKASO, hraniční data: - 20. 3. 1968 - 30. 8. 1972 -

brandýs 001

 

 

BRANDÝS NA LABEM - STARÁ BOLESLAV 1

PST

Boskovice 003

 Doplňující ilustrace s tímto otiskem na celistvostech různého druhu (listovní doporučená zásilka a zásilka zrychleného styku s červeným pruhem (během voleb)

brandýs 003     brandýs 004

 

250 01 BRANDÝS NAD LABEM - STARÁ BOLESLAV

PST

brandýs 002

 

F R A N C O T Y P

BRATISLAVA 1

FTP (4) ... FR 4 - 5m - 2K (bez můstků)

měsíc v denním razítku - římská číslice

hraniční data: - 25. VIII 1949 - 14. VI. 1950 -

 

blava 1 001

 

blava 1 002

BRATISLAVA 1

FTP (4)

FR4 -  4m - 2K (bez můstků) 

měsíc v denním razítku - římská číslice

hraniční data: - 24. VI. 1969 - 9. IX.  1976 - 8. I. 1980 - 

 

blava 1 003     blava 1 005

BRATISLAVA 1

FTP (8), FR 8 - 4m

měsíc arabská číslice, častá změna vročení

hraniční data - 16. 7. 1970 - 7. 6. 1977 -

blava 1 006

 

P I T N E Y - B O W E S

BRATISLAVA 1

PB

Model  PB 5000

dvoukruhová denní razítka bez můstků, údaj měsíce v denním razítku římskými číslicemi

Hraniční data: - 9. I. 1975 - 17. VI. 1985 -

 

blava 1 007

810 00 BRATISLAVA 1

PB

Model  PB 6300

Otisk s datem 2. 3. 1984

 

blava 1 009

P O S T A L I A

BRATISLAVA 1

PST

rozlišovací písmeno "2" v dolním mezikruží denního razítka, přilehlý rámeček výplatního razítka

otisk s datem 3. 6. 1970

 

blava 1 014

 

BRATISLAVA 1

PST

datum 23. 10. 1965

odlehlý rámeček výplatního razítka, denní razítko s půlměsíci

 

blava 1 015

 

BRATISLAVA 1

PST

otisk s datem 6. 3. 1968 (otisky se vyskytly i před tímto datem)

přilehlý rámeček výplatního razítka, denní razítko s půlměsíci

blava 1 011

 

810 00 BRATISLAVA 1

PST

hraniční data - 11. 8. 1976 - 15. 10. 1981 -

vysoké číslice data denního razíztka

blava 1 016

 

Poznámka: Řada rakouských (vídeňských) subjektů využívala levnější poštovné k zasílání své korespondence z bratislavských pošt - viz horní celistvost. Umožňovala to blízkost obou měst.

 

801 00 BRATISLAVA 1

PST

rozlišovací znamení: tři hvězdičky v dolním mezikruží - horní celistvost dole

4. 12. 1979

 

rozlišovací znamení: tři menší hvězdičky v dolním mezikruží - dolní celistvost dole

- 27. 9. 1980 -

 

blava 1 017

801 00 BRATISLAVA 1

PST

příležitostný výplatní otisk pro třetí subjekt - Organizační výbor této akce  (Bratislava 1979, Medzinárodná súťaž mldých filatelistov krajín RVHP

datum 9. 8. 1979

tři malé hvězdičky v dolním mezikruží - viz celistvost níže (horní celistvost)

blava 1 018

801 00 BRATISLAVA 1

PST

otisk s datem 27. 7. 1981 (viz celistvost nad tím textem)

tři vězší hvězdičky

hraniční data. - 4. 12. 1979 - 27. 7. 1981 -

...................

801 00 BRATISLAVA 1

PST

tři větší hvězdičky v dolní mezikruží denního razítka

otisk s datem 7. 6. 1981 - viz níže

příležitostný výplatní otisk k výstavě SOCFILEX 1981 v Bratislavě ( 7. - 14. 6. 1981)

 

 

blava 1 026

810 00 BRATISLAVA 1 

PST

výplatní otisk bez rozlišovacích znaků 30. 4. 1992 - viz celistvost s otiskem nad tímto textem

 

..............

Další otisky po přejmenování pošty - nyní 810 00 BRATISLAVA 1

..............

 

Společná poznámka:rozlišovací písmena pod dolním můstkem denního razítka u všech tří zobrazených otisků, silné můstky, první dva otisky vyšší štíhlé číslice v datu, třetí nižší s jinými tvary, všechny tři otisky mají křížek v dolním mezikruží

810 00 BRATISLAVA 1

PST

datum otisku s rozlišovacím číslem "1" - 4. 7. 1983 - první otisk v sestavě

bez desetinné tečky ve výplatníé hodnotě

 

810 00 BRATISLAVA 1

PST

datum otisku  s rozlišovacím číslem "2" - 3. 1. 1984 - druhý otisk v sestavě

 

810 00 BRATISLAVA 1

PST

s rozlišovacím číslem "3" - 11. 5. 1984

 

blava 1 027

 

810 00 BRATISLAVA 1

PST

31. 1. 1983 - první celistvost níže

silné můstky v denním razítku, malé tři hvězdičky

 

810 00 BRATISLAVA 1

PST

19. 3. 1987 + 29. 1. 1990 - druhá a   třetí celistvost níže

silné můstky, velké tři šesticípé hvězdičky v dolním mezikruží denního razítka

 

blava 1 028

 

......

BRATISLAVA 2

FRANCOTYP

FTP (8)

V průběhu 50. - 70. let tato pošta používala několikvýplatních tsrojů, kterými vyplácela jak balíkové průvodky, tak i běžné listovní zásilky včetně doporučených.. Vznikla celá řada variant, které se lišily zejména čísliciemi ve výplatním a denním razítku.Znatelné bylo o fyzické zastarání strojů Francotyp, které se projevilo ve "zmizení" některých částí např. můstku v denních razítkách. V některých případech zmizela i "2" z názvu pošty .Mohlo se jednat i o nedotisk. Otisky tohoto podtypu soustavy Francotyp vyžadují další badatelské zkoumání.

Jeden podtyp, více variant

 

blava 2 001     blava 2 002      blava 2 003     blava 2 004     blava 2 005     blava 2 006     blava 2 007

POSTALIA

BRATISLAVA 2

PST - bez rozlišovacích symbolů

1972

 blava 2 008

 

BRATISLAVA 2

PST - tři malé křížky v dolním mezikruží denního razítka, silné můstky

- 1967 - 1970 -

 

blava 2 009

802 00 BRATISLAVA 2

PST - tři malé křížky v dolním mezikruží denního razítka, silné můstky

 

blava 2 010

802 00 BRATISLAVA 2

PST - hvězdička v dolní mezikruží denního razítka

blava 2 011

PITNEY - BOWES

PB

Přibližně počátkem 60. let 20. století se v čs. poštovním provozu objevily výplatní stroje soustavy Pitney - Bowes (americká firma, která jako první na světě uvedela na trh komerčně využívané výplatní stroje).

 

V Praze a v Bratislavě bylo použito na poštách několik strojů této soustavy. Dají se lehce identifikovat podle výplatního razítka a hodnotových číslic s výplatním znaménky před hodnotou , dvě vodorovné čárky). 

 

V Bratislavě na poště Bratislava 2 byl v provozu stroj Pitney - Bowes se dvěma denním itrazítky. Vznikl rekonstrukcí za účelem orážení poštovních průvodek při příjmu balíků. Před tímto strojem se podobný případ vyskytl i u strojů Francotyp.

 Podtyp PB 4

.blava 2 014

Podtyp PB 2B

(balíkový podtyp

 

blava 2 016

 

blava 2 017

 

BRATISLAVA 3

FRANCOTYP

FTP (8) - 5m    datum 29 7. 1950 (též 9. 1. 1950)

blava 3 001     blava 3 7 001

BRATISLAVA 3

FTP (8) - 4m - otisk s datem ?. 7. 1976

 

blava 3 002

 

830 00 BRATISLAVA 3

PO   10. 6. 1986

 

blava 3 003

 

Poznámka autora: Otisky jsou na několika druzích celistvostí : listovních zásilkách a poštovních poukázkách. Zajímavé jsou o kombinace výplatného - poštovní známky doplněné otisky výplatních strojů anebo naopak. Jsou i další varianty, na které jsem upozornil či ještě upozorním (např kombinace s poštovním paušálem či znehodnocení známek výplatními otisky).

BRATISLAVA 4

FTP (8) - FR (8) 5m

blava 4 001

BRATISLAVA 4

FR 8 - 4m

Varianta - změna číslic denního razítka

 

blava 4 004

Zajímavá celistvost s otiskem Bratislava 4

BRATISLAVA 4

RN = Bratislava 14

VO = Bratislava 4

DR = Bratislava 14

Otisk s datem 21. 12. 1982

(změna vročení)

 

blava 4 007

 

BRATISLAVA 5

FTP (8) - 5m

Otisk s datem 16. 7. 1950

 

blava 5 003

 

FTP (8) - 4m

Otisk s datem 12. 8. 1957

Hraniční data - 12. 8. 1957 - 17. 5. 1976 -

blava 5 002

 

POSTALIA

805 00 BRATISLAVA 5

Otisk s datem 23. 9. 1976

s hvězdičkou (rozlišovací znaménko)  v denním razítku, v dolním mezikruží

hraniční data: - 23. 9. 1976 - 28. 12. 1978 -

 

blava 5 004  

 

 


  

blava 5 008

850 00 BRATISLAVA 5

přejmenování pošty, změna denního razítka, v dolním mezikruží tři malé šesticípé hvězdičky, silné můstky

hraniční data: - 17. 3. 1983 - 8. 10. 1992 -

 

blava 5 009

FRANCOTYP

BRATISLAVA 6

FTP (8)

hraniční data: - 27. 4. 1963 - 20. 3. 1970 -

HORNÍ CELISTVOST NÍŽE

 

blava 6 001

POSTALIA

806 00 BRATISLAVA 6

PO

hraniční data: - 6. 1. 1972 - 23. 2. 1981 -

DOLNÍ CELISTVOST VÝŠE

 

BRATISLAVA 7

FTP (8) - 4m

níže dvě celistvosti - různé číslice v datu denního razítka

blava 7 001     blava 7 003

 

BRATISLAVA 7

PO

hraniční data: - 29. 12. 1966 - 10. 7. 1977 -

blava 7 002     blava 3 7 002

 

BRATISLAVA 8

FTP (8)

hraniční data: 10. 10. 1967 - 24. 9. 1977 - 1. 9. 1980 -

číslice data u všech tří zachycených otisků se liší jak celkově, tak ve vročení

 

blava 8 001

 

BRATISLAVA 9

PO

hraniční data: - 20. 2. - 1970 - 25. 4. 1979 -

 

blava 9 001

 

830 00 (?) BRATISLAVA 10

PO

blava 10 001   

 

BRATISLAVA 11

811 00 BRATISLAVA 11

Otisk s datem 22. 1. 1975 (horní celisvost níže)

vysoké číslice denního razítka

 

810 01 BRATISLAVA 11přečíslování pošty

Otisk s datem 3. 5. 1982 (dolní celistvost níže)

atypické denní razítko, průměr 27 mm, odlišné číslice denního razítka

 

blava 11 001

 

BRATISLAVA 12

PO

Otisk s datem 11. 9. 1973

blava 12 001

 

810 02 BRATISLAVA 12

otisk s datem 12. 9. 1977

malá hvětdička v dolním mezikruží

blava 12 002

 

810 02 BRATISLAVA 12

větší křížek v dolní mezikruží

hraniční data: - 28. 2. 1983 - 8. 5. 1986 -

 

blava 12 003

 

814 00 BRATISLAVA 14

PO

otisk s datem 23. 6. 1975 (horní otisk níže)

 

??? ?? BRATISLAVA 14

FTP (8) - 4m

špatně otištěný otisk  a nečitelné denní razítko doplněny denním razítkem s datem 18. 1. 1984

 

blava 14 001

810 05 BRATISLAVA 15

PO

blava 15 16 001

 

816 00 00 BRATISLAVA 16

PO

otisk s datem 8. 8. 1974

blava 15 16 002

 

810 06 BRATISLAVA 16

PO

změna PSČ otisk s datem 4. 6. 1985, rozlišovací číslo "2"

blava 16 17 001

 

810 07 BRATISLAVA 17

PO

1983 - 1986

blava 16 17 002

 

BRATISLAVA 18

PO

též paušalované anuláty

1975 - 1976

 

blava 19 001

BRATISLAVA 18

FP (8)

Otisk viz nahoře (dolní celistvost)

......

 

BRATISLAVA 19

PO

odlehlý rámeček, datum 1971

viz první celistvost

první otisk ve sbírce z oku 1967, až do 1973

19 001

 

819 00 BRATISLAVA 19

přilehlý rámeček, hvězdička v dolní mezikruži denního razítka, datum 1980

viz druhá celistvost - výše

 

......

 

810 19 BRATISLAVA 19

PO

1984

 blava 19 002

 

819 00 BRATISLAVA 19

PO-JUN, 1979

blava 19 003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

820 00 BRATISLAVA 20

PO

blava 20 22 001

 

BRATISLAVA 22

FTP (8)

hraniční data: - á/1961 - 8/74 -

různé číslice data v denním razítku

 

blava 20 22 002

 

BRATISLAVA 22

PO

hraniční data: - 12/1975 - 14. 4. 1977 -

blava 20 22 003

 

822 00 BRATISLAVA 22

PO

vysoké číslice data,  tři střední  křížky v dolním mezikruží, přilehlý rámeček výplatního razítka

blava 22 001

 

820 02 BRATISLAVA 22

PO

odlišné PSČ, nižší číslice data, tři malé křížky v dolním mezikruží, odlehlý rámeček výplatního razítka

blava 22 002

BRATISLAVA 23

PO

Tři výplatní otisky lišící se dením razítkem. Otisk z 9. 4. 1985 odlišné výplatní razítko (odlehlý rámeček), pravděpodobně dva stroje

Otisk s datem 13. 5. 1976

blava 23 001

Otisk s datem 9. 4. 1985

Otisk s datem 17. 2. 1986

PO

 

blava 23 004

 

820 04 BRATISLAVA 24

PO

otisk s datem 15. 11. 1983

blava 24 25 001

 

825 00 BRATISLAVA 25

PO

hraniční data: - 17. 8. 1976 - 2. 2. 1981 -

 

blava 24 25 002

 

820 05 BRATISLAVA 25

PO

otisk s datem 14. 4. 1983 -

přejmenování pošty, změna denního razítka a jeho součástí

 

blava 25 001

 

BRATISLAVA 26

PO

horní celistvost (otisk bez PSČ), dolní celistvost s PSČ (odlišná denní razítka) 

POblava 26 005

 

BRATISLAVA 27

PO

bez destinné tečky v hodnotě

blava 27 001

BRATISLAVA 29

PO, přilehlý rámeček

dvě ukázky

otisk na poštovní poukázce, otisk na listovní zásilce

časové rozmezí:  - 24. 9. 1970 - 16. 11. 1972 -

dne 26. 1. 1972 desetinná tečka v hodnotě nahoře

 

blava 29 001     blava 29 003

 

BRATISLAVA 29

PO, odlehlý rámeček

chybotisk: vnitřní kruh a můstky denního razítka neotisknuté

 

blava 29 002

 

829 00 BRATISLAVA 29

PO

hraniční data: - 13. 12. 1976 - 22. 7. 1981 - 

dvě celistvosti (listovní zásilky)

 

blava 29 004

 

829 00 BRATISLAVA 29

PO

tři hvězdičky v dolním mezikruží, větší písmena názvu pošty a číslice

 

blava 29 008

 

820 09 BRATISLAVA 29

PO

větší písmena a číslice názvu pošty, rozlišovací číslice "1", rozlišovací znaménko "křížek) v dolních mezikružích, nedotiskuje desetinná tečka v hodnotě výplatního razítka, silné můstky denního razítka

 

blava 29 007

829 00 BRATISLAVA 29

PO

vyšší číslice data denního razítka, rozlišovací symbol "hvězdička"

 

blava 29 010

 

 820 09 BRATISLAVA 29

PO

změna PSČ, tři hvězdičky v dolním mezikruží denního razítka

blava 29 012

820 09 BRATISLAVA 29

PO

přilehlý rámeček, v dolním mezikruží tři velké šesticípé hvězdičky

v otisku označení: SPRÁVNE PSČ/podtrženo//URYCHLITE DODAJ/VAŠICH ZASIELOK

datum: 10. 4. 1992

cucucu

 

 

830 00 BRATISLAVA 30

PO

hraniční data: - 23. 10. 1973 - 11. 12. 1980

blava 30 31 001

830 01 BRATISLAVA 31

PO

 

blava 30 31 002

 

830 02 BRATISLAVA 32

PO

blava 32 001

 

834 00 BRATISLAVA 34

PO

 

blava 32 34 003

830 05 BRATISLAVA 35

PO

 

blava 34 35 002

 

836 00 BRATISLAVA 36

PO

otisk slabý, neotištěn, před a za názvem pošty pěticípá hvězdička, datum otisku 13. 10. 1981

 

837 00 BRATISLAVA 37

PO

blava 36 37 003

 

839 00 BRATISLAVA 39

PO - JUN

 

blava 39 43 001

840 02 BRATISLAVA 42

PO

černý otisk

 

blava 42 43 001

 

840 03 BRATISLAVA 43

PO

blava 42 43 002

 

840 07 BRATISLAVA 47

PO

blava 47 51 001

 

850 01 BRATISLAVA 51

PO

barva lila (kombinace červené a černé)

data 4. 6. 1984 a 24. 9. 1984

 

blava 51 001

 

 

850 01 BRATISLAVA 51

PO

9. 1. 1985

opět červený otisk

 

blava 47 51 002

 

850 03 BRATISLAVA 53

PO

 

blava 53 001

 

820 12 BRATISLAVA 212

PO

číslo pošty bez mezery u slovního názvu, první "2" menší než druhá "2"

otisk s datem 4. 10. 1982

 

blava 53 002

 

820 12 BRATISLAVA 212

PO

asymetrický název pošty v denním razítku, první "2" v názvu pošty větší než druhá "2", číslice v denním razítku odlišné od předchozího otisku

otisk s datem 14. 11. 1984

 

blava 212 003

 

820 12 BRATISLAVA 212

PO

asymetrický název pošty v denním razítku, číslice pošty ve formátu 2 (velká dvojka) mezera 12 (menší číslice)

otisk s datem 6.? 8. 1986

 

blava 212 004

 

Dva otisky ze sbírky zůstaly bez identifikace (neodtištěný název pošty)

Bratislava 9? + Bratislava 5 či 55?

 

blava 212 005     blava 212 006

 

BREZNO

PO

hraniční data: - 1. 6. 1970 - 3. 3. 1971- 24. 10. 1975 -

 

Brezno 005

 

BREZOVÁ pod BRADLOM

PO

anulát (kombinace s paušalizovaným poštovným)

období: - 3. 7. 1972 - 18. 2. 1982 -

Brezno 002

 

BRNĚNEC

PO

období: -6. 11. 1974 - 11. 8. 1982 -

 

Brezno 004

BRNO 1

Hasler s R obrazcem (R)

datum otisku 10. IX. 1948

číslo doporučené zásilky 1811

pětimístná hodnota ve výplatním razítku

ER brno 001

BRNO 1

PO

období: - 27. 3. 1973 - 16. 11. 1977

přilehlý rámeček výplatního razítka

- 30. 12. 1966 - 19. 2. 1979 -

BRNO 1 001

BRNO 2

HAS

Koncem 40. let 20. století dovoz několika výplatních tsrojů hASLER umožnil jejich nasazení na  několika poštách v českých zemích. Jednou z lokalit bylo i Brno. Jen v tomto městě na poště Brno 2 byly tyto stroje použity s R - vzorcem. Tento stroj byl pětimístný (5m) a měl výplatní razítko ve tvaru psudoznámky. Označení otisku HAS (PZ) RO - 5m. Denní razítko bez můstků, římské číslice v měsíci, typická haslerovské číslice.

Později v 50. letech byl v časově nesouvislých obdobích používán výplatní stroj Hasler s R - zorcem ve verzi s výplatním razítkem se čtyřmístnou hodnotou- Sběratelské označení otisku: HAS (PZ) RO - 4m.

Pětimístný na horní celistvosti s datem 30. VI. 1948 - RR (doporučená zásilka č 326), éž ve sbírce otisk s datem 10. IX. 1948 (doporučená zásilka č. 1811)

 

pod ním čtyřmístný - anulát - otisk 1. dne z 2. III. 1958 (?) - RR

HAS Brno 001

 

601 00 BRNO 1

PO

datum 6. 2. 1992

v otisku označení STOP DOPRAVNÍM NEHODÁM/podtrženo/BEZPEČNOST/SILNIČNÍHO/PROVOZU/znak BESIP/ZNAMENÁ ŽIVOT/podtrženo , zadavatel BESIP?

brno 1 brno 2 001

BRNO 2

HAS s R-obrazcem

otisk 1. dne: 2. III. 1958 (RR)

Brno 2 Hasler 001

 

 

BRNO 2

FR 6 - 1K   (R)

otisk s datem - 23. 12. 1958 -

u otisku s datem 21. 12. 1959 nižší číslice výplatního razítka (R)

Brno 2 A 001

Brno 2 A 004

 

BRNO 2

FTP 6

dvoukruhové denní razítko bez můstků (opotřebované, jen stopy po nich)

různé číslice vročení (časté změny)

období: - 1972 - 29. 6. 1976 -

 

 

BRNO 2 002

BRNO 2

HAS

29. I. 1970

BRNO 2 001

 

 

BRNO 2

PO

odlehlý rámeček výplatního razítka

tři křížky v dolním mezikruží denního razítka

období: - 23. 1. 1973 - 19. 9. 1975 -

 

BRNO 2 003

 

BRNO 2

PO

přilehlý rámeček výplatního razítka

období: - 5. 10. 1976 - 9. 10. 1979 - 1982 - 1983 -4. 1. 1984 -

 

BRNO 2 004     brno 2 001

 

602 00 BRNO 2

PO

přilehlý rámeček

hvězdička v dolní části mezikruží denního razítka, vyšší číslice data

období: - 21. 12. 1974 - 22. 3. 1979 - 1981 -

 

BRNO 2 005

602 00 BRNO 2

PO

malé hvězdičky, silné můstky denního razítka, přilehlý rámeček

BRNO 2 PO 001

 

 

BRNO 2

UPF MV,  U 5

dvoukruhové denní razítko bez můstků

období:  - 20 XII 67 - 19 XII 70 - 30. XII.1976 - 22. IX. 1980 -      U 5 001

 

 

??? ?? BRNO 2

UPF ( MV) U 12?

datum: 1. XII. 1986

horní celistvost

 

602 00 BRNO 2

PO

datum 12. 7. 1991

přilehlý rámeček

tři velké hvězdičky v dolním mezikruží denního razítka

silné můstky

dolní celistvost

 - 1975 - 1981 - 1983 (nefunguje mechanismus otiskování data-doplněno denním razítkem) - R -  spraveno 13. 12. 1983 - 1984 - porucha opět6. 2. 1984

BRNO 2 011

 

602 00 BRNO 2

PO

tři velké pěticípé hvězdičky v dolním mezikruží

datum 20. 2. 1990

v otisku označení BRNO-BVV/živá příroda/na známkách, obráze psa s textem SVĚTOVÁ VÝSTAVA PSŮ, .....ZADAVATEL? ORGANIZÁTOR VÝSTAVY?

brno 2 14 001

BRNO 2

Zkušebně byl používán stroj francouzské provenience výroba firmy CAMP. Nebyl použit ve veřejném poštovním provozu. Vrácen zpět, jelikož nebyl vhodný pro naše poštovní podmínky. Tento stroj přijímal: obyčejné listovní zásilky, doporučené zásilky, cenná psaní a balíky, obyčejné balíky. Otisk se ve veřejném prostoru nezachoval. Nneí známo, zda je v depozitáři Poštovního muzea ve Vyšším Brodě. Otisk byl viděn v exponátu ing. Antonína Drábka. Datum 4. II. 1968, pošta Brno 2, výpravna uzávěrů - provoz.

 

603 00 BRNO 3

PO

hvězdička v dolní části mezikruží denního razítka

období: - 17. 6. 1975 - 9. 7. 1976 - 25. 9. 1978 - 20. 9. 1979 -

 

BRNO 3 002

 

BRNO 4

PO

období: - 9. 4.. 1970 - 12. 1. 1976 -

POzn.: U této pošty se podávaly převížně poštovně paušalované zásilky, které byly označeny anuláty výplatního stroje Postalia s nulovou hodnotou, celorepubliková zajímavost. Otisky lsoužily jako osvědčení o odeslání zásilky včetně data (ve sbírce mám 11 otisků, s hodnotou žádný)

 

BRNO 4 001

 

BRNO 5

PO

?

BRNO 5 002

606 00 BRNO 6

PO

hvězdička v mezikruží

1981

Brno 6 001

 

 

611 00 BRNO 11

PO

BRNO 11 001

BRNO 12

FTP 8

22. 2. 1977

Brno 12 001

BRNO 12

PO

Brno 12 005

 

 

613 00 BRNO 13

LK

 

Hraniční data: - 21. 1. 1977 - 16. 11. 1977 - 2. 2. 1981 - 4. 10. 1983 -

BRNO 13 001     brno 13 001

 

Ojedinělý výplatní otisk, jediný na přepážkách čs. pošt.

 

Na konci období byl pravděpodobně na přepážku této pošty dodán výplatní stroj Postalia (zatím nezachycen). Jako ukázku reprodukuji otisk z této pošty v nové - České -  republice  s datem 24. 8. 1994. Zajímavostí je nový vzor výplatního razítka (vložená poštovní trubka) a nepřítomnost PSČ (!) - 21 let po jejich zavedení v čs. poštovním provozu.

 

BRNO 13 002

 

614 00 BRNO 14

PO

období: 30. 3. 1973 - 16. 12. 1974 - 29. 4. 1976 - 26. 8. 1977 -

levá celistvost - poštou prošlá celistvost s otiskem s datem 8. 2. 1977

pravá celistvost - zkušební otisk, zároveň otisk 1. dne po uvedení do provozu dne 30. 3. 1970

 

BRNO 14 001    brno 2 14 002

 

BRNO 15

PO

I u této pošty se vyskytují v převaze celistvosti oražené anuláty (poštovně paušalovaná poša), nicméně sse vyskytují i hodnotové otisky na poštu bez paušálu a při podání balíků.

Období: - 6. 12. 1972 - 23. 3. 1977 - 16. 5. 1983 -

BRNO 15 001    BRNO 15 002     BRNO 15 003

616 00 BRNO 16

PO

- 7. 12. 1973 - 7. 7. 1975 - 2. 2. 1983 -

BRNO 16 001

 

621 00 BRNO 21

PO

anuláty

16. 7. 1976 - 2. 12. 1980 -

 

BRNO 21 001

BRNO 200

FTP BALíkový (dvě denní razítka) - 5m

období: - 9 IX 79 - 30 IX 83 -

Pozor u horní celistvosti: denní razítka jsou produktem výplatního stroje Frankotyp, výplatní razítko je přelepeno lístkem s výplatním razítkem ze stroje Postalia!

Brno 200 005

Další příklady použití tohoto stroje s pětimístnou hodnotou výplatního razítka:

Brno 200 006

BROUMOV 1

FTP 8 - 4m

otisk s datem 10. 4. 1968 (další 1. 7. 1976) - horní otisk níže

550 01 BROUMOV 1

PO

otisk s datem 30. 7. 1976 (též 23. 1. 1980)- dolní otisk níže

Broumov 001

 

 

BRUNTÁL

PO

- 20. 12. 1968 - 15. 1. 1969 -

S propagačním oznámením pošty:

"Poplatky sdruženého / inkasa plaťte včas a ve / sjednaných termínech"

Poznámka: Výplatní otisk znehodnotil proti předpisům Poštovního řádu nalepenou známku na pohlednici (anulát)

 

Bruntál 005

 

792 01 BRUNTÁL

odlišný výplatní stroj PO

nyní bez propagačního textu pošty

období: 1977 - 1978 - 1979

 

Bruntál 006

 

792 01 BRUNTÁL 1

otisk s datem 16. 9. 1982, vyšší číslice

otisk s datem 21. 7. 1983, nižší číslic

tři křížky v dolním mezikruží u obou otisků

 

bruntál 1 002

739 44 BRUŠPERK

PO

brušperk 001

 

BŘECLAV 2

PO

otisky na poštovní původce i listovní zásilce

období zachycených otisků: - 12. 7. 1973 - 29. 4. 1980 -

 

břeclav 2 001

 

břeclav 2 002

 

262 73 BŘEZNICE

PO

tři příklady z poštovního provozu - vyplácení známkou (známka znehodnocena nulovým výplatním otiskem - proti pravidlům Poštovního řádu), třetí celistvost vyplacena výplatním otiskem s hodnotou

hraniční data: - 14. 7. 1976 - 22. 2. 1979 - 7/1979 - 

 

březnice 001

 

793 51 BŘIDLIČNÁ 1

PO

otisk s datem 29. 12 . 1979, desetinná tečka ve výplatní hodnotě dole

otisk s datem 5. 7. 198, desetinná tečka ve výplatní hodnotě nahoře

 

břidličná 001

 

919 28 BUČANY

datum 24. 8. 1979

PO

bučany 001

 

BUČOVICE

PO

hraniční data: - 20. 12. 1972 - 22. 3. 1982

otisky na listovní zásilce a na poštovní poukázce

 

bučovice 001

BYSTRÉ U POLIČKY

FTP 4 - 2k (bez můstků)

otisk s datem 29. VIII 1967

(na poštovní průvodce)

 

bystré u poličky 001

 

BYSTRÉ U POLIČKY

PO

otisk s datem 29. 10. 1980

(na listovní zásilce)

 

bystré u poličky 002

 

BYSTŘICE PO HOSTÝNEM

PO

vysoké a úzké arabské číslice data dennío razítka

hraniční ozmezí dat: - 17. 3. 1975 - 8. 12. 1980 -

 

bystřice pod hostýnem 001

 

BYSTŘICE POD HOSTÝNEM

PO

nízké a silné arabské číslice data denního razítka

 

bystřice pod hostýnem 002i

 

BYSTŘICE POD HOSTÝNEM

PO

nízké a rozložité číslice s římskými číslicemi v řádu měsíce v denním razítku

-15. XII. 1983-

 

bystřice pod hostýnem 003

 

593 01 BYSTŘICE NA PERŠTEJNEM

PO

hraniční rozmezí dat: - 28. 7. 1976 - 23. 4. 1979 -

anulát na firemní kartě fy. postalia (mechanik použil po údržbě, opravě, čištění k "vyjetí" otisku)

 

bystřice nad pernštejnem 001

 

otisk na zásilce poštou prošlé s datem 23. 4. 1979

 

bystřice nad pernštejnem 002

253 51 BYSTŘICE U BENEŠOVA

PO

hraniční data: -14. 3. 1977-18.10.1985-

 

bystřice u benešova bzenec 001

 

BYTČA 1

PO

hraniční data: - 2. 12. 1980 - 27. 1. 1981 -

 

bytča 001

 

696 81 BZENEC

PO

datum - 27. 1. 1981 -

 

bystřice u benešova bzenec 002

C

CVIKOV

PO

Otisk 1. dne 13. 2. 1970 (první celistvost s podpisem mechanika Kanclstrojů Duby) - R + otisk prošlý poštou8. 6. 1976

 

 

Cvikov 001

 

 

Č

ČADCA

PO

období - 25. 8. 1972  - 22. 12. 1975 -

čadca čalovo 001

932 01 ČALOVO

PO

období: - 12. 12. 1975 - 8. 2. 1980 -

čadca čalovo 002

044 14 ČAŇA

PO

cana 001

ČÁSLAV

FTP 8

15. 2. 1967

caslav X 001

 

 

ČÁSLAV

PO

období: - 26. 10.11. 1972 - 25. 4. 1977 - 8. 5. 1979 -  17. 7. 1981 - 

Repro: otisk na listovní zásilce a na celině znehodnocující proti předpisům známku na celině, i když se prvotně jedná o doplatek na řádné poštovné. Nicméně byla vytvořena zajímavá celistvosti s kombinací výplatného na celině a doplněna výplatným výplatním strojem.í

 

čáslav 001     čáslav 002

ČÁSLAV

PO

2 příležitostné otisky (k výročí založení Gymnázia v Čáslavi

data: 14. 5. 1981 +  27. 6. 1981

caslav XXX 001     caslav XXX 002

Otisk bez označení s datem 20. 7. 1981

caslav XXXX 001

 

 

ČELÁKOVICE

PO

období: - 28. 11. 1969 - 12. 1. 1974 - 8. 10. 1979 - 

 

čelákovice 002

 

 

257 22 ČERČANY

PO

otisky lišící se číslicemi data denního razítka

čerčany 001

 

 

349 58 ČERNOŠÍN

PO

rozmezí: - 20. 9. 1980 - 15. 11. 1983 -

černošín černošice 001

 

ČERNOŠICE

PO

dva otisky s různými daty:

- 4. 12. 1979-

- 26. 6. 1984 -

černošín černošice 002

 

 

ČERVENÝ KOSTELEC

UPF, U 11, pětimístný, denní razítko bez můstků, měsíc římskými číslicemi

Otisk 1. dne 27. XI. 1947, další dokumentovaný otis 21. III, 1949

UPF, U 11, čtyřmístný, denní razítko bez můstků, měsíc římskými číslicemi

 - 23. 7. 1977 -

červený kostelec 001     cerveny kostelec 001

 

 

ČESKÁ KAMENICE

PO

Otisk 1. dne 12. 2. 1970, PO 64958, mechanik Duba

rozmezí: 12. 2. 1970 (R) - 12. 4. 1979 -

česká kamenice 005

ČESKÁ LÍPA

FTP 8

17.6.1968

česká lípa 001

 

ČESKÁ LÍPA 1

FTP 8

silné můstky

17. 6. 1968

česká lípa 002

ČESKÁ LÍPA 1

PO

rozmezí: - 9. 3. 1974 - 20. 10. 1981 - 30. 1. 1984 - 

česká lípa 004

ČESKÁ LÍPA 3

FTP 8

rozmezí: - 13. 9. 1973 - 3. 7. 1985 -

česká lípa 005

 

 

ČESKÁ SKALICE

PO

datum 2. 1. 1974

 

ČESKÁ TŘEBOVÁ 2

PO

rozmezí:  - 11. 1. 1974 - 20. 4. 1979 -

česká třebová čierna na tisou 001

ČESKÉ BUDĚJOVICE 1

UPF, U 8

1. III. 1950

české budejice 001

 

ČESKÉ BUDĚJOVICE 1

FTP 8

rozmezí: - 6. 2. 1968 - 28. 4. 1977 - 19. 4. 1974 -

u posledně uvedeného otisku změna číslic v denním razítku

budě 001

ČESKÉ BUDĚJOVICE 1

PO

rozmezí: - 13.12-. 1966 - 17. 6. 1977 -

 

budějice 1 001

ČESKÉ BUDĚJOVICE 1

PO

přilehlý rámeček

rozmezí:   20. 11. 1969 - 3. 11. 1988 -

Otisk 1. dne 20. 11. 1969 (R), Postalia 64974, mechanik Duba + poštou prošlý otisk s datem 3. 11. 1986 -

české budejovice 001       české budejovice 002

370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE 1

PO

- 25. 4- 1985 -

čuk 001

 

 

ČESKÉ BUDĚJOVICE 2

FTP BAL

dvě denní razítka bez můstků s římskou číslicí v měsících

rozmezí: - 21. II. 1970 -  9. VII. 1975 -

otisky na listovní zásilce (viz dvě denní razítka) a na poštovní průvodce

 

budějice 2 001     čukčuk 001

ČESKÉ BUDĚJOVICE 2

FTP 8 -  3m (g)

rozmezí: -  20. 2. 1972 - 4. 12. 1972 -

čukčuk 002

 

 

ČESKÉ BUDĚJOVICE 2

PO

odbobí:  - 12. 3. 1975 - 21. 1. 1983 -

 

české budějice 2 001     české budějice 2 002

370 02 ČESKÉ BUDĚJOVICE 2

PO

čukčukčuk 001

 

 

370 03 ČESKÉ BUDĚJOVICE 3

PO

rozmezí: - 27. 5. 1973 - 11. 8. 1982 -

 

české budejice 3 002

 

370 04 ČESKÉ BUDĚJOVICE 4

PO

výplatní hodnota s desetinnou tečkou a bez ní

rozmezí: - 19. 12. 1973 - 3. 7. 1974 -  + - 13. 7. 1982 -

 

české budejice 4 001    české budejice 4 002

370 04 ČESKÉ BUĚJOVICE 4

PO

- 9. 7. 1982 - 13. 7. 1982 -

v dolním mezikruží křížek

cukycuky 001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370 06 ČESKÉ BUDĚJOVICE 6

PO

rozmezí: - 3. 7. 1976 - 14. 1. 1986 -

české budejice 6 001

ČESKÝ BROD

PO

rozmezí: - 23. 6. 1970 - 10. 4. 1985 -

Pozn.: - 13. 10. 1984 -     do stroje vloženo příležitostné označení ke Dnům námětové filatelie (100 let československého veslování 1884 - 1984)

český brod 001

 

ČESKÝ BROD

PO s příležitostným označením ke sto letům čs. veslování (Olympsport)

datum - 18. 10. 1984 -

český brod 003

Poznámka: Štoček s tímto označením byl vytvořen dne 5. 10. 1971 jako kontrolmí otisk zhotovený v jednom exempláři v Kancelářských tsrojích, vložen ve stroji Postalia (odlišný stroj od shora reprodukovaného - viz vyšší číslice data), dohlédací pošta 141 00 Praha 41, použit poštovně nebyl, dle pracovníků Kanclstrojů se jedná o esej (R). Pod touto celistvostí černotisk předmětného štočku, který byl použit v různých strojích.

 

český brod 005 

Původní otisk bez označení dále vyplácel v období - 10. 4. 1985 -

 

český brod 004

 

ČESKÝ BROD

PO

údaj měsíce v datu římskými číslicemi

i v tomto stroji vložen příležitostný štoček ke Dnům námětové filatelie 1982

otisk bez štočku a se štočkem

 

český brod 006

zachycená data otisku s označením: .6. XII.1982 +12 XI. 1982

463 43 ČESKÝ DUB

PO

čukčukčukčuk 001

ČESKÝ KRUMLOV

UPF, U 8, pětimístný, datum 25. I. 1972

cesky krumlov 002

ČESKÝ KRUMLOV

datum 6. XI. 1966

pětimístná výplatní hodnota

 

381 00 ČESKÝ KRUMLOV

datum 4. X. 1974

pětimístná výplatní hodnota

obr. první zleva níže

 

381 01 ČESKÝ KRUMLOV 1

18. VII. 1975

čtyřmístná výplatní hodnota

obr. druhý zprava níže

 

UPF, U 8,

 

cesky krumlov 001     ČK 1 001

 

381 01 ČESKÝ KRUMLOV 1

PO

datum 3. 7. 1979 (hvězdička)

+

datum 9. 2. 1987 (silné můstky + tři šesticípé hvězdičky)

cesky krumlov 003

ČESKÝ TĚŠÍN

PO

datum 1. 1. 1973 (horní otisk)

737 01 ČESKÝ TĚŠÍN 1

PO

datum

14. 6. 1982 (dolní otisk)

 

český těšín 001

 ČIERNA NAD TISOU

PO

datum  - 3/71 - 3/86 -

cierna 001

 

D

 

DAČICE

PO

arabské číslice data

období: 3. 3. 1970 - 29. 5. 1978 -

Zobrazeny tři celistvosti:

- otisk 1. dne po uvedení stroje do provozu 3. 3. 1970 na obálcese zkušebním otiskem (R)

- uživatelský výplatní otisk se stehným datem 3. 3. 1970 (sběratelská zajímavost) na poštovní průvodce

- výplatní otisk znehodnocující poštovní známku porti pravidlům z května 1978

 

dačice 001          dačice 003

 

dačice 004

 

DAČICE

PO

datum 7. XI. 1977

číslice data denního razítka kombinované - arabsko - římské

 

dačice 005

 

 

380 01 DAČICE

PO

datum 16. X. 1979

tři křížky v dolní mmezikruží

silné můstky

 

dačice 002

DĚČÍN 1

FTP 8 - 3m (g)

rozmezí: - 23. 5. 1964 - 15. 3. 1968 -

decin 1 2 001

 

405 01 DĚČÍN 1

PO

rozmezí: - 10. 11. 1975 - 15. 5. 1980 -

decin 001

 

DĚČÍN 2

FTP 6 - 4m (g)

datum  - 11. 10. 1967 - 28. 5. 1981 -

 

decin 002

405 02 DĚČÍN 2

PO

- 23. 6. 1975 - 10. 12. 1981 -

decin 1 2 003

 

468 61 DESNÁ V JIZERSKÝCH HORÁCH 1

PO

desna a detva 001

 

962 11 DETVA 1

PO

desna a detva 002

 

DETVA - SÍDLISKO

PO

detva sidlisko 001

 

394 41 DOBROVICE

PO

rozmezí: - 22. 12. 1975 - 24. 8. 1980 -

dobrovice 001     dobrovice 002

DOBRUŠKA

FTP 8 - 4m (ov)

rozmezí: - 21. 6. 1958 - 30. 6. 1972 -

 

dobruska 001

 

518 01 DOBRUŠKA

FTP 8 - 4m (ov)

tři hvězdičky v dolním mezikruží, silné můstky

datum: - 06. 11. 1974 -

 

dobruska 005

 

518 01 DOBRUŠKA 1

FTP 8 - 4m (ov)

tři velké křížky v dolním mezikruží

rozmezí:  - 12. 9. 1978 - 15. 3. 1979 -

 

dobruska 002

 

518 01 DOBRUŠKA

PO

tři malé hvzdičky v dolním mezikruží, silné můstky

rozmezí: - 7. 12. 1981 - 24. 2. 1981 -

 

dobruska 004

 

334 41 DOBŘANY

PO

rozmezí: - 16. 1. 1975 - 21. 10. 1977 -

 

dobrany dobrichovice 001

 

252 29 DOBŘICHOVICE

PO

rozmezí: - 28. 2. 1975 - 1. 3. 1977 -

 

dobrany dobrichovice 002

DOBŘÍŠ 1

PO

Stroj Postalia č. 64941

rozmezí: 14. 1. 1970 (otisk 1. dne - R) - 9.   7. 1980 -

 

dobris 001     dobris 002

 

049 25 DOBŠINÁ

PO

dobsina 001

 

DOKSY

Otisk 1. dne 4. 3. 1969 (R)

PO

Stroj č. 64907

+

otisk na poštou prošlé poštovní průvodce s datem 21. 8. 1970

doksy 001     doksy 002

 

DOLNÍ POUSTEVNA

FTP 8 - 4m (ov)

dolní poustevna 001

 

407 82 DOLNÍ POUSTEVNA 

FTP 8 - 4m (ov)

 

dolní poustevna 002

 

DOLNÝ KUBÍN

PO

 

domazlice 001

 

DOMAŽLICE 1

PO

17. 6. 1975

 

domazlice 002

 

344 01 DOMAŽLICE 1

PO

rozmezí - 18. 12. 1975 - 2. 1. 1984 - 

 

domazlice 003 

 

344 01 DOMAŽLICE 1/a

PO

14 12, 1982

 

domazlice 004

 

344 02 DOMAŽLICE 2

PO

19. 1. 1987

 

domazlice 005 

 

471 41 DUBÁ

PO

Duba dubi u teplic 001

 

417 03 DUBÍ U TEPLIC 3

PO

(viz celistvost nahoře)

 

DUBNICA nad VÁHOM

PO

 

dubnica nad vahom 001

 

962 71 DUDINCE

PO

 

dubnica nad vahom 002

 

 

DUCHCOV

FR 8 - 4m

12. 4. 1956 - 7. 11. 1967 - 

 

duchcov 001

 

419 01 DUCHCOV

PO

1977 - 1978

 

duchcov 002

 

419 01 DUCHCOV 1

PO 

- 15. 11. 1983 - 

 

duchcov 003

 

DUNAJSKÁ STREDA

FTP 8 - 4m

20. 4. 1976

 

dunajska streda 001

 

DUNAJSKA STREDA

PO

- 15. 8. 1973 - 10. 3. 1075 - 

 

dunajska streda 002

 

929 01 DUNJSKÁ STREDA/x

PO

- 25. 1. 1977 -

chybotisk v názvu pošty (R)

 

dunajska streda 003

 

DVŮR KRÁLOVÉ nad LABEM 1

FTP 8 - 4m

- 23. 12. 21966 - 22. 4. 1974 -

ZMĚNA VROČENÍ

 

dvur kralove nad labem 001

 

544 01 DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 1

PO

1979

dvur kralove nad labem 002

 

F

FILAKOVO

PO

bez apostrofu (háčku) v měkkém L´

data: - 10. 1. 1972 - 28. 12. 1979 - 

dne - ??. 10. 1978 - otisk ve fialové barvě (vytvořený razítkovací černou barvou a smíchaný s originální červenou barvou) 

 

filákovo 001     filákovo 002

 

FIĹAKOVO

PO

druhý stroj s datem - 15. 6. 1975 - 8/1976 - 

vysoké a úzké číslice data denního razítka, tři křížky v dolním mezikruží, v názvu pošty správně apostrof u měkkého L´  denní razítko větší o jeden milimetr (26) v porovnání s předchzím

 

filakovo 001

 

FRANTIŠKOVY LÁZNĚ

FR 8 - 4m

- 24. 7. 1968 -

čtyřmístná výplatní hodnota, první číselný řád vyšší, velká hvězdička na místě výplatního razítka

 

frantiskovy lazne 001  

 

FRANTIŠKOVY LÁZNĚ

FTP 8 - 4m 

odlišné výplatní čslíce ve výplatním razítku (úzké) + výplatní znaménko ve tvaru malého rovnoměrného kosočtverce

- 24. 1. 1972 - 1973 - 

 

frantiskovy lazne 002

 

351 01 FR. LÁZNĚ 

FTP 8 - 4m

datum - 31. 1. 1979 - 1983 - 

první část názvu pošty zkrácen na FR.

 

frantiskovy lazne 004     frantiskovy lazne 005

 

FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM

PO

Data: - 5/72 - 6/76 -  desetinná tečka dole

          - 12/79 -  desetinná tečka nahoře

 

Frenštát 001    Frenštát 002

 

FRÝDEK - MISTEK 1

PO

první stroj - přilehlý rámeček

datum -1/1971-

chybotisk (bez čárky na I v názvu pošty)

s propagačním nápisem: PIŠTE SPRÁVNĚ/A ČITELNĚ ADRESY

 

FRÝDEK - MISTEK 1

PO

druhý stroj - odlehlý rámeček

datum: - 11/1973 - 5/1979 -

chybotisk : bez čárky nad I v názvu pošty

s propagačním nápisem: PIŠTE SPRÁVNĚ/A ČITELNĚ ADRESY

 

005 

 

FRÝDEK - MISTEK 1

PO

odlehlý rámeček

- 10/1980-

chybotisk v denním razítku (chybí čárka nad "I")

 

frydek mistek 1 l

738 01 FRYDEK - MISTEK 1

PO

přilehlý rámeček, silné můstky, tři hvězdičky v dolním mezikruží,

chybotisky v denním razítku (chybí čárka na "Y" a "I")

- 1/1984 -

frydek mistek 1

 

 

FRÝDEK - MÍSTEK 2

PO

chybotisk bez oddělující čárky mezi dvema názvy pošty

data: - 4/1972 -   11/1972 -  desetinná tečka  dole

         - 3/1981 -   desetinná tečka nahoře

 

frýdek místek 001     frýdek místek 002

 

FRÝDEK MÍSTEK 4

PO

-5/1976 -  desetinná tečka dole

-12/1979 - desetinná tečka nahoře

 

frýdek místek 4 001     frýdek místek 4 12 001

 

738 02 FRÝDEK - MÍSTEK 12

PO

- 10/1985 - 

bez desetinné tečky

frýdek místek 4 12 002

 

73804

 FRÝDEK .- MÍSTEK 14

PO

přilehlý rámeček, křížek v dolním mezikruží, silné můstky

- 9/1986 -

 

frydek mistek 14 004

 

FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

PO

- 6/70-  1/77 -

 

Frýdlant nad Ostravicí FRýdlant v ČecháchFulnek 001

FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

PO

barevná mutace: barva hnědá, údaj měsíce v denním razítku - římské číslice

období:: - VII/83 - IX/84 -

frydlant nad ostravici barevna mutace 001

 

 

FRÝDLANT V ČECHÁCH

PO

1/70 - 7/73 - 10/83 -

První den otisku: 28. 1. 1970 (R)

frydlant v cechach 001     frydlant v cechach 002

 

 

742 45 FULNEK

PO

- 2/75 - 6/75 -

 

Frýdlant nad Ostravicí FRýdlant v ČecháchFulnek 003

 

742 45 FULNEK 1

PO

-12/80-

 

fulnek 1 001

G

 

900 05 GABČÍKOVO

PO

- 8/86 -

tři hvězdičky v dolním mezikruží, viditelně vyšší číslice a písmena v názvu pošty v denním razítku otisku

 

gabčíkovo galanta 003

 

GALANTA

FTP 8 - 4m

-5/1967 - 1/1980-

 

gabčíkovo galanta 004     galanta 001

 

924 01 GALANTA 1

PO

- 2/1987 -

hvězdička v dolním mezikruží denního razítka

 

galanta 002

 

908 45 GBELY

PO

- 3/1974 - 4/1977 - 

hvězdičky před a za názvem pošty v denním razítku (neobvyklost)

 

gbely gelnica 001

 

GELNICA

PO

- 1/1976 - 8/1979 -

tři křížky v dolním mezikruží denního razítka

 

gbely gelnica 002

 

GIRALTOVICE

PO

-11/1978-

giraltovice golčův jeníkov 001

582 82 GOLČŮV JENÍKOV

PO

- 1/1982 -

 

giraltovice golčův jeníkov 002

 

GOTTWALDOV 1

FTP 6

rozmezí: - 8/1965 - 11/1977 -

     gott 1 001     gott 1 002

 

 

GOTTWALDOV 1

FTP BAL

- XII/1976 - - XI/1981 -

28. XII. 1976 - první den použití?

 

gott 1 003     gott 1 004

760 01 GOTTWALDOV 1

PO

- 11/1986

silné můstky, tři šesticípé hvězdičky v dolním mezikruží, přilehlý rámeček

 

 

gott 1 005

 

GOTTWALDOV 2

UPF - U 10

17. I. 1949 (1. den použití - RR) - 22. VII 1980 -

 

gott 2 001    gott 2 002

 

GOTTWALDOV 2

FTP 8 - 4m

- 4/1969 - 4/1983 -

bez dolního můstkuk denního razítka

výměna číslic vročení

 

gott 2 003     gott 2 004

 

 

GOTTWALDOV 2

PO

- 9/1965 - 2/1977 -

odlehlý rámeček výplatního razítka, tři křížky v dolním mezikruží

 

gott 2 005

 

GOTTWALDOV 2

PO

- 5/1980 - 2/1984 -

přilehlý rámeček výplatního razítka, tři křížky v dolním mezikruží

 

gott 2 007

 

 

763 02 GOTTWALDOV 4

PO

- 3/1980 -

 

gott 4 5 001

 

760 05 GOTTWALDOV 5

PO

- 12/1982 - 10/1985 -

změna číslic denního razítka

 

gott 4 5 002

 

 

 

 

 H

 

HANDLOVÁ

FTP8 - 4m

- 10/8 - 2/70 -

 

handlová 002

 

972 51 HANDLOVÁ

PO

- 276 - 5/85 -

tři hvězdičky atypicky v denním razítku (před a za názvem pošty, další dole v dolním mezikruží)

 

handlová 003

 

788 33 HANUŠOVICE

PO

-4/1985-

hanušovice 001

 

 

094 01 HANUŠOVICE NAD TOPĹOU

PO

-5/1979-

 

hanušovice 002

 

HAVIŘOV 1

PO

chybotisk (v názvu pošty chybí čárka na "I"), u pozdějších otisků bez desetinné tečky ve výplatní hodnotě

- 10/1970 - 5/1981-

 

havirov 001    havirov 002

 

735 35 HAVÍŘOV 6

PO

- 10/1979 -

 

havirov 003

 

736 08 HAVÍŘOV 21

PO

- 4/1979 -

 

havirov 005 

 

Dne 24. 2. 1992 se objevil otisk s červenýmtextem (I. neoficiální mistrovství mladých požárníků s kresbou), příležitostné označení nebo doplněné razítko organizátorů?

havirov 006

 

HAVLÍČKŮV BROD 1

HAS - 5m (bez R- obrazce, asymetrické postavení denního razítka, dvoukruhové denní razítko bez můstků)

1. den otisku 5. V. 1949 (RR)

 5. V. 1949 - 17. IX. 1972 -

 

havlbrod 001

 

HAVLÍČKŮV BROD 1

HAS - 4m (bez R-obrazce, asymetrické postavení denního razítka, dvoukruhové denní razítko bez můstků)

- 17. IX. 1972 -

 

havlbrod 003

 

580 01 HAVLÍČKŮV BROD 1

PO

- 12/1975 - 3/1976 -

 

havlbrod 002

 

HAVLÍČKŮV BROD 2

PO

Otisk 1. dne 1. 12. 1969 (R), - 1/1971 -

Postalia č. 64978, uvedeno do provozu mechanikem Dubou

 

havlbrod 004      havlbrod 006

 

580 02 HAVLÍČKŮV BROD 2

PO

- 8/1977 - 9/1986 -

poznámka: průměr denního razítka 27 mm (předchozí denní razítko 26 mm)

 

havlbrod 005

 

538 03 HEŘMANŮV MĚSTEC

PO

- 4/1982 -

hermanuv mestec 001

 

 

966 01 HLINÍK NAD HRONOM

PO

- 3/1975 -

 

hliník hlinsko 004

 

HLINSKO V ČECHÁCH

PO

otisk 1. dne 16. 11. 1969 )R), číslo stroje Postalia 64887

11/1969 - 6/1970 - 3/1971 -

hliník hlinsko 007     hlinsko v cechach 001

 

539 01 HLINSKO V ČECHÁCH

PO

- 12/1975 - 8/1997 - (datový chybotisk)

hliník hlinsko 006     hliník hlinsko 008

HLOHOVEC

FTP 8 - 4m

- 7/1973 - 7/1988 -

hermanuv mestec 002

 

920 01 HLOHOVEC

PO

- 1/1979 -

hermanuv mestec 003

 

 

373 01 HLUBOKÁ NAD VLTAVOU

PO

- 10/1974 - 1/1980 -

 

hluboka 001

 

HLUČÍN 1

PO

dvě varianty (různé číslice v denním razítku)

- 11/1972 - + 1/1984 - hnojnik hlucin 001     hnojnik hlucin 002

 

739 53 HNOJNÍK

PO

2 varianty (odlišná denní razítka)

- 11/1979-    +    - 6/1986 -

 

hnojnik hlucin 003     hnojník 001

 

HNÚŠŤA - LIKIER

PO

- 9/1972-

hnusta 001

 

981 01 HNÚŠŤA 1

 

PO

- 7/1977 - 

hnusta 002

 

HODONÍN 1

PO

 - 7/1975 - 6/1979 - 

 

hodonin 001

 

695 01 HODONÍN 1

PO

 - 1/1986 - 

 

hodonin 002

 

966 61 HODRUŠA - HÁMRE

PO

rozmezí: - 11/1977 - 11/1980 - 

 

hodrusa 001     hodrusa 002

 

 HOLEŠOV 1

PO

- 5/1970 - 

holesov holice 001

 

HOLICE v ČECHÁCH

FTP 8 - 2Km - 4m

- 12/66 - 10/1976 - 

 

holesov holice 002     holesov holice 003

 

534 01 HOLICE V ČECHÁCH

PO

- 4/1977 - 3/1982 - 

 

holice holic 001

 

908 51 HOLÍČ

PO

- 3/1975 - 3/1984 -

 

holice holic 002

 

345 62 HOLÝŠOV

PO

-10/1976 - 1/1980-

holysov horazdovice 001

HORAŽĎOVICE 1

PO

Otisk 1. dne 18. 12. 1969 (R)

- 12/1969 - 4/1977 - 

 

holysov horazdovice 002

 

341 01 HORAŽĎOVICE 1

PO

- 6/1982 - 7/1982 - 

horazdovice horni pocernice 001

 

HORNÍ POČERNICE 

PO

římské číslice v datu denního razítka

- V/1971 - III/1977 - 

 

horazdovice horni pocernice 002

 

Poznámka: Horní Počernice po připojení k Praze 913 byly v dennm razítku o -XI/1976 - uváděny jako PRAHA 913 - HORNÍ POČERNICE (viz Praha)

Ilustrační obrázek:

praha horni pocernice 006

 

HORNÍ SLAVKOV 1

PO

Postalia č. 64886

otisk 1. dne 4. 12. 1969 (R)

rozmezí: 12/1969 - 5/1976 - 

Obálka 1. dne + poštou prošlá celistvost filatelisticky vytvořená

 

HORNI SLAVKOV 001      HORNI SLAVKOV 002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

í

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naposledy změněnočtvrtek, 09 září 2021 11:16