HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

VÝPLATNÍ OTISKY 3. REPUBLIKY (5)

Rok 1945 přinesl i řadu změn ve výplatních otiscích. Nebyla ušetřena ani jména a příjmení ve výplatních otiscích. V jednom z předchozích dílů tohto seriálu, jak se stal Carla Karel (Dürschmidt).Nezůsatlo jen u křestních jmen. Dnes jeden příklad za všechny:Ještě v období 1. republiky, která k německy psaným příjmením byla tolerantní, po roce 1945 byla situace horší. Po prožité válce a útrapách docházelo k počešťování příjmení. Stalo se tak i u příjmení GIRSCHEK (1. republiky a zabraná území), které se změnilo na české GIRŠEK (3. republika). Uživatelem výplatního stroje Francotyp byla firma Bratří Girschekové, velkoobchod železem, výplatní stroj v držení od července do září 1930 pod dohlédací poštou Opava 1, POTÉ PROBĚHLA ZMĚNA NA DOHLÉDACÍ POŠTU opava 4 - OD ZÁŘÍ DO KONCE 1. A 2. REPUBLIKY. Na zabraných územích tato firma používala  výplatní stroj s otiskem říšskoněmeckého vzoru - rekonstruováno bylo denní razítko (dvoukruhové s názvem pošty TROPPAU 4), označení bylo výhradně německé: EISENGROSSHANDLUNG/Gebr. Girschek a psané německým písmem a rekonstrukce se projevila i ve výplatním razítku (říšská orlice s názvem Deutsche Reichspost). 

 

Stručně k historii a ke změně názvu či jeho počeštění.

Firmu založili v roce 1863 bratři Carl a Ignatz Girschekovi (narozeni v Těšíně a později usídleni v Opavě). jednal ose o veřejnou obchodní firmum zprvu se zabývala obchodem smíšeným zbožím. v roce 1875 došlo ke změně majitelů )poté ještě několikrát) a firma se zabývala železářstvím. Dosáhla vysoké úrovně a byla jednou z největších firem v Československu a v později i v Sudetské župě v oboru železářství. V listopadu 1945 byli určeni národní správci, německý název firmy byl z jejich rozhodnutí vymazán a nahrazen českým názvem včetně počeštěného příjmení. Firma se oficiálně zabývala obchodem železem, železným zbožím  a stavebninami Po znárodnění v roce 1949 splynula s nově zřízeným národním podnikem KOVOMAT, v rejstříku zapsano až dne 23. 4. 1953..K počeštění příjmení v názvu firmy došlo na základě rozhodnutí určených národních správců, nikoliv rodiny.  Česká varianta jména se objevila i v označení uživatele výplatního otisku.

 

Jeden z otisků 1. republiky

Otisk s datem 10. 9. 1935

OPAVA 4/TROPPAU 4

Pro srovnání

 

girsek 003

Otisk 3. republiky

Otisk s datem 5. 4. 1946

OPAVA 1

 

girsek 001

 

 

 

Naposledy změněnopátek, 02 duben 2021 17:23