HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

VE ZNAMENÍ REKLAM (Č3): 14. - ŽELEZÁŘSTVÍ

Č3

Reklama: ŽELEZÁŘSTVÍ (mezi denním a výplatním razítkem)

Označení otisku vzniklo z odpilování německých textů (adresy v češtině - Bismarckova 61 (viz níže) coby nevhodné po osvobození

Výplatní tsroj Francotyp, otisk sběratelsky FR 8 h - 4m

(výplatní znaménko asymetrické, posunuto doleva)

Dohlédací pošta HRADEC KRÁLOVÉ 2

 

Historie uživatele: V roce 1782 vznikly hutní sklady z rozhodnutí císaře. Železářská firma založena podnikatelem Bondym v roce 1829. Velkoobchod železem a železářským zbožím vedl Josef Guth (1906 - 1940), po orce 1940 (až do roku 1943) vznikl Velkoobchod s železem a železářským zbožím.  Kurt Jaeschke a spol. se zabýval železářskou náplní v této firmě v letech 1943 - 1945.Prezident republiky rozhodl 24. 10. 1945 o znárodnění hutního průmyslu (včetně této firmy). V archivech se objevuje Valérie Segerová jako majitelka, jíž byl navrácen v roce 1947 majetek. Roku 1948 se konalo znárodnění. Po Československých hutích vzniklo jedenáct odštěpných závodů, jedním z nich Ferona pokrývající tento subjekt. 

Otisk s datem 21. 9. 1946

 

železo 002

 

Celistvost s datem 13. 6. 1945 obsahuje předchůdce uvedeného otisku a dokresluje časovou řadu vývoje tohoto orisku. Zobrazený otisk je předběžným československým otiskem úplného německého vzrou, který byl použit po květnu roku 1945 (R).

 

železo 001 

 

....

 

UPOZORNĚNÍ:

Tímto  14. pokračováním končí identifikace otisků s reklamou či názvem výrobků- Od příštího pokračování se seriál mění na VE ZNAMENÍ LETOPOČTŮ 3. ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY (Č3). . BUDE NAVAZOVAT NA PŘEDCHOZÍ DVA DÍLY: VE ZNAMENÍ ADRES A VE ZNAMENÍ REKLAM.

Naposledy změněnopátek, 02 duben 2021 15:26