HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Kulatá a půlkulatá poštovně historická výročí v českých zemích spadající do roku 2022 Doporučený

Kulatá a půlkulatá poštovně historická výročí ve vztahu k českým zemím v roce 2022

 

 

1357

 

založení pravidelné kurýrní služby ve florencii, tzv, „Scarsella dei Mercanti Fiorentini“ (Měšec florentských kupců)

 

1457

Fridrich II. Habsburský pověřil šlechtický d Taxisů zřízením prvního poštovního spojení na území habsburské říše mezi Innsbruckem a Itálií, počátek říšské pošty

 

1527

 

počátky organizované a pravidelné poštovní přepravy v českých zemích (první mimořádný taxiský poštovní kurs v roce 1526)

 

 

1632

 

francouzský královská kartograf Melchior Tavernier vydal vůbec první poštovní mapu Carte Géographique des Postes qui traversent la France

 

1672 (10. 8.)

 

Leopold I. vydal dekret oddělující správu polní a civilní pošty

 

1722

 

částečné převzetí pošty do státní správy, tzv. reces s Paary,

zřízeny vrchní poštovní úřady v Praze a v Brně,

zaveden systém placení poštovného tzv. polovičním portem (polovinu platil odesilatel, polovinu příjemce)

 

1722 (17. 8.)

 

císař Karel VI. vyhlásil přísný zákaz podloudné dopravy soukromé korespondence

 

před 1732

 

první silniční mapa Čech, autor František Besoldt

 

1737

 

zavedení tzv. státních povinných silnic

 

 

asi 1757

 

zřízena listovní sběrna pražského židovského ghetta

 

 

 

1777

 

Rakousko uzavřelo se saským kurfiřte, dohodu o koordinaci poštovní dopravy

 

1782

zavedeno razítko  „von Prag“ ,

v Praze zřízena soukromá doručovací služba, tzv. malá neboli klapačková pošta

Von Prag 001

Dopis s razítkem "von Prag" rok po zavedení tohoto eatítka v poštovním provozu (1783), celistvost ze soukromé sbír

 

1817

 v Rakousku zaveden systém placení poštovného třemi způsoby:

  • při podání.
  • - při dodání,
  • --polovičním portem,

ve větších městech rakouské monarchie vyvěšeny poštovní schránky,

doprava tisku monopolem státní pošty,

povinnost označovat korespondenci místním podacím razítkem 

 

1832

 

zahájen provoz koněspřežné dráhy budějovicko – linecké

 

1837

 

otevřen první úsek parní Severní dráhy císaře Ferdinanda z Florisdorfu u Vídně do Wagramu,

vydán rakouský poštovní zákon platný v českých zemích až do roku 1946),

monopol státu na dopravu tisku,

první veřejné předvedení Morseova telegrafu

 

1847

 

zahájen provoz elektrického telegrafu skotského vynálezce Alexandra Baina na železniční trati Vídeň – Břeclav – Brno, o ork později linka prodloužena do Prahy

 

1847

 

vydán císařský výnos o telegrafech (telegrafie vyhlášena jako státní výhrada)

 

1872

 

vydán pokyn ministerstva obchodu o  přespolním doručování,

založen zemský spolek poštmistrů

 

1882

 

vydán první pražský telefonní seznam,

zahájen provoz první pražské telefonní ústředny s 11 účastníky – 11. 8.)

 

 

 

 

 1887

 

soukromým telefonním společnostem svěřeno telefonické přijímání a doručování telegramů

 

1887 (6.8.)

 

v Praze zřízena potrubní pošta

 

1892 (29. 12.)

 

zákonem č. 243  zestátněny městské telefonní sítě, veškerý telefonní provoz byly pod správou  Ředitelství pošt a telegrafů

 

1897

 

zrušeny štafetové zásilky, vydána jazyková nařízení ministerského předsedy Kazimíra Badeniho

 

1922

vydán listovní a balíkový sazebník

 

1927 (19. 7.)

 

v Praze (Fibichova ulice) uvedena do provozu nová meziměstská a mezistátní telefonní ústředna

 

1932 (15. 12.)

 

dokončena modernizace pražské potrubní pošty

 

1937

 

vydán nový poštovní řád,

do provozu uvedena automatizovaná síť účastnického dálnopisu TELEX,

zavedla se autopošta

 

1952

 

 vládním nařízením č. 13/1952 Sb.  přejmenováno ministerstvo pošt na ministerstvo spojů,

pravidelná noční linka Plzeň – Praha – Brno

 

1972

 

zavedení sporožirových účtů

 

 

1982

 

VAKUS zavedl mikropočítačové systémy SPU – 800

 

1992 (19.10.)

 

poštovní tarify zvýšeny o 170 %

 

Zpracoval Ivan Leiš podle publikace Poštovnictví v Čechách, na Moravě a ve Slezsko autorů Čtvrtník P., Galuška J., Tošnerová P. (Liberec 2008)

Naposledy změněnočtvrtek, 04 březen 2021 22:06

2 komentáře

Zanechat komentář

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.