HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

V nejvyšších patrech sběratelství čs. poštovní historie (4)

V NEJVYŠŠÍCH PATRECH SBĚRATELSKÝCH STRUKTUR ČS. POŠTOVNÍ HISTORIE (4)

PILÍŘE ČINNOSTI KOMISE V ROCE 1976

Rok 1976, první rok obnovené staronové komise specializovaných oborů, poté komise specializovaných oborů a poštovní historie a celin (k tomuto přejmenování došlo 20. 5. 1976) a posléze po několika měsících komise poštovní historie a celin (s tímto názvem vedení vyšlo před veřejnost 17. 6. 1976), byl ve znamená postavení pilířů, o které se tato filatelistická entita opírala prakticky až do jejího rozpadu společně s rozpuštěním ustálené strukturySvazu čs. Filaelistů. koncem roku 1989. Jen ještě jedna poznámka: celiny se odloučily na základě rozhodnutí nejvyšších orgánů Svazu koncem roku 1988, kdy se vytvořila samostatná komise celin.

Co bylo pilířemi vytvořené komise?

V heslech: Vyčištění specializovaných oborů a vyloučení oborů, které neměly přímou souvislost s poštovní historií dle Palkoskovy klasifikace. Vytvoření krajských skupiny a jmenování vedoucích těchto skupin. Vedoucím se též říkalo garanti či ve slangu „krajánci“. Zásady jurování exponátů poštovní historie a celin. Podpora práce odborných sekc z aktiv§, které měly podporu sběratelů. Navázání spolupráce se Slovenskem.Podpora členské základny u oblíbených oborů (zdůrazněna zásada :“Nové sekce se budou zřizovat tehdy, když se najde dost sběratelů, kteří budou v oboru pracovat“. - Usnesení A 17/6 z 6. 5. 1976).. Vzájemné vazby mezi vytvořenými entitami. Výstavní činnost. Vytvoření adresáře členů komise. Spolupráce pi lektoraci článků, které redakce Filatelie dostává a zatím ostiskuje bez lektorace. Zajištění sbírky a trukopisů prac ing. Mokrého (příležitostná razítka). Pravidelné vydávání ústředního zpravodaje komise. Vypracování jurymanského řádu (část pro specializované obory respektive pro poštovní historii a celiny) s tím, že jurovat exponáty poštovní historie a celin budou mít na starosti jmenovaní jurymani pro poštovní historii a celiny (komise jmenovala bez řízení tyto jurymany: Miroslav Blaha, Tibor Jššo, Václav Nebeský, Jiří Nekvasil, Jozef Obert a Vratislav Palkoska – stvrzeno rozhodnutím KSO C 3/5 ze dne 7. dubna 1976, později doplněn seznam o Miroslava Polišenského, Ivana Tvrdého a Oldřicha Štaffu. Aktiviace širších skupin za účelem typologie těch oborů, které typologii ještě nemají (např. R-nálepky). Pořádání odborných seminářů (první se konal u příležitosti výstavy v Kutné Hoře, přednášejícími byli: M. Polišenský, Vr. Palkoska a J. Nekvasil). Podpora katalogzace poštovně historických artefaktů (první návrh v oblasti výplatních otisků).

Aktiv (rozšířená schůze)

Dne 15. května 1976 se sešlo 27 představitelů poštovní historie převážně z českých zemí. Aktiv se zabýval propagací sbírání poštovní historie, publiscistikou, přenáškovou činností, popularizací poštovní historie mezi mládeží a medtodickým vedením sběratelů při zakládání sbírek a ejjich úpravě. Přdestavili se též garanti poštovní historie z krajů: M. Forman (středočeský kraj), V. Konštant (Jihočeský kraj – zastupoval ing. V. Příkazského), V. Váňa (Západočeský kraj), A. Smolík (Sevročeský kraj), M. Vostatek (Východočeský kraj), J. Papoušek (Jihomoravský kraj), S. Žampach

(Brno), M. Blaha (Severomarvský kraj). Městský výbor SČSF neuvažoval o zřízení funkce gestor PHC, proto nevyslal na aktiv svého zástupce.

Tento aktiv se definitivně vyjádřil k názvu poštovní historie a celiny:

„Podán návrh, aby komise specializovaných oborů se napříště nazývala Komisí poštovní historie a celin (specializovaných oborů), neboť tento název lépe odpovídá jejím úkolům i nomenklatuře FIP. Návrh byl přijat“.

Na další zasedání komise byly zvány i další osoby: Pravoslav Kukačka, Václav Bortlík, Pavel Jech( 20. 5. 1976), na červnovou schůzi (3. 6. 1976) i J. Pohorecký.

Publikační činností

Mnohá rozhodnutí komise v tomto roce se týkala publikační činnosti. Zdůraznila se systematickáa publicistika ve Zpravodaji KPHC, Filatelii, publikacích PRAGA 1978 a články pro sborník výstavy v Kutné hoře. Potvrzen seriál pro Filatelii v roce 1977, kde se objevily tyto příspěvky:

Vr. Palkoska, Ideová a pracovní náplň KPHC,

M. Polišenský, Poštovní historie v návaznosti na sbírku a výstavní exponát,

E. Votoček, Zásady sbírání poštovních razítek,

P. Kukačka, Jak sbírat příležitostná a propagační razítka,

M. Bouška – I. Leiš, Výplatní stroje a jejich otisky,

V. Mahovský, Úprava exponátu R-nálepek,

J. Nekvasil, Jak sbírat celiny a úprava jejich exponátů,

Vr. Palkoska, Polní pošty a jich zpracování ve výstavním exponátu.

Byli vyzváni i slovenští publicisté k orzšíření témat.

Kutnohorské zasedání za účasti slovenských funkcionářů a seminář poštovní historie

Dne 3. září 1976 se sešlo pražské vedení KPHC s funkcionáři slovenské poštovní historie: j. Obert, J, Tekeĺ, I. Tvrdý, V. Dunajovec, Burian, O. Gaťa. V. Čelko, M. Baláž. Za reprezenattivní účasti sběratelů z českých zemí a ze Slovenska se schválily zásadní materiály: klasifikace, zásady hodnocení, směrnice pto jmenování svazových jurymanů, návrhy exponátů na mezinárodní výstavy v roce 1976 a přípraba na výstavu PRAGA 1978. Byly vybrány reprezentativní exponáty na mezinárodní výstavy.

Během výstavy se konal i seminář poštovní historie, na kterém zazněla řada referátů z oblasti české a slovenské poštovní historie. Byl přítomen i dr. P. Čtvrtník z Poštovního muzea.

Celostátní komise poštovní historie a celin

Listopadové (3. 11. 1976) zasedání oznámilo, že „z rozhodnutí SČSF bude ustavena celostátní komise PH+C“. Při komissi bude ustavena i jurymanská sekce PHC.

Řízení na jurymana bude provedeno s Františkem Czulíkem a Václavem Konštantem, a na řádného jurymana s Oldřichem Štaffou.

Zasedání 1. 12. 1976 bylo posledním zasedáním v tomto roce, které stanovilo jasné směry novodobé komise, nyní již komise fungující pod názvem Komise poštovní historie a celin.Toto zasedání konstatovalo, že většina sekcí zahájila úpěšně svou činnost. I zprávy z krajů svědčily o tom, že myšlenka poštovní historie se ujala a krajské skupiny začaly získávat nové členy.