HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

80 LET OD PRVNÍHO MODRÉHO ČS. VÝPLATNÍHO OTISKU Doporučený

Koncem roku 1940 za období Protektorátu Čechy a Morava dospěla poštovní sekce Ministerstva dopravy k závažnému rozhodnutí. Vyslyšela přání firem, které rozesílaly novinové zásilky. S účinností od 20. 1. 1941 rozhodla ve svém Poštovním věstníku č. 4/1941 pod číslem 6073 - C/1 na straně 26 o vyplácení novin výplatním otiskem v modré barvě. Jednalo se výhodu novinového výplatného (nikoliv pro vyplácení korespondence). Uživatelé, kteří se rozhodli pro tento způsob vyplácení 1. řádu, musely požádat a obdrželi zvláštní povolení. Museli uvést všechny poštovní úřady, u kterých tyto zásilky podávají.

 

Předepsaná barva: modrá. Konečně se splnil sen těch, kteří po dobu 1. republiky o tuto zvláštní službu žádali, ale neuspěli. Neuspěli ani výrobci dvou strojů určených pro tento typ zásilek (firmy Francotyp - Bafra a Hasler, které  pro tento účel vyrobily zvláštní stroje).

 

Dále Věstník stanovil, že noviny podávané k poštovní přepravě musí být podávány najednou, odděleně od ostatních zásilek orážené výplatním strojem. Pořadová čísla otisků  ma novinách podaných najednou nesměly být v aritmnetické řadě přerušeny ... Byly použity dosavadní používné výplatní stroje Francotyp (nové stroje nebyly využity).

 

Jednalo se o revoluční rozhodnutí, které platilo po celou dobu Protektorátu ČM, ale i krátce po roce 1945 v době 3. československé republiky (výjimečně i 4. republiky)  byla modrá barva na novinové zásilky minimálně tolerována a vyskytly se zásilky s modrými otisky.  

 

Další perioda s oficiálně uznanými modrými otisky nastala až v roce 2014 (digitální otisky). Za dob 4. republiky se občas též vyplácelo na poštách či u komerčních subjektů otisky  jiných barev než červenými. To bylo ale neoficiální a z důvodů, že červená barva byla nedostatková.Socialistická pošta tyto excesy tolerovala v tuzemsku, pošta do zahraničí v jiné barvě než červené byla sledována ostřeji (přísné nařízení UPU, pokud nebyla sjednáná výjimka). Zásilek s jinou než červenou barvou byl ojedinělý počet.

 

Jeden z prvních modrých otisků - uživatel MELANTRICH, odesilatel novinových zásilek (otisk na adresní pásce, do které byly vloženy odesílané noviny).

 

Modrost 001

 

 

 

j

Naposledy změněnostředa, 10 únor 2021 01:47