HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

VE ZNAMENÍ OBRÁZKŮ (MP): 9. - osmihranný kachel s asyrským králem držícím keramickou mísu v ruce (logo firmy název RAKO)

MP

Obrázek (mezi denním a výplatním razítkem) logo firmy poprvé použité v roce 1935 - osmihranný kachel znázorňující zakladatele asyrské říše asyrského krále Assurnasirpalu II., držícího v ruce keramickou mísu, bad hlavou nápis RAKO

Subjekt: několik názvů (viz dále), RAKO, Rakovnické keramické závody Rakovník, před tím různé názvy

Výrobky: sanitární keramika, šamotové zboží, dlaždice, během války jídelní misky a tzv. všiváčky

Adresa: Šamotka, Rakovník

Stručná historie subjektu:

Na počátku byla povodeň, která zatopila existující doly, spoluzakladatelem byl Ignác Vondráček v roce 1882, výroba zahájena v roce 1883, k vedení se připojili Vondráčkův syn Vladimír  a rodinný příslušník Kasalovský. V roce 1898 se vyrábělo šamotové zboží a mozaikové dlaždice (továrna tzv. Śamotka) Ve vedení figuruje Emil Sommerschuh, V roce 1907 kupuje provozy kníže Jan II. z Lichtenštejna. Firma vybavuje dlaždicemi a obkladačkami Obecní dům a hotel Imperial, kromě jiného. V roce 1920 přebírá firmu Živnobanka, později vzniká firma KERAM (majitel Artur Brok), pod firmu spadají firmy v Chlumčanech (ChKZ) a v Horní Bříze (HOB). Fima je velmi činná a její rukopis se objevuje ve vile Tudendhat, vile Stiassni (Brno), v Bauerově vile, v lázních Amalienbad ve Vídni, VFN na Bojišti, v automobilovém tunelu Holland v New Yorku. Výrobní a obchodní stopy firmy  najdeme v různých bazénech, obytných stavbách a dopravních stavbách. Majitelé emigrují do zahraničí v roce 1939.   V roce 1943 se továrna musela ujmout válečného programu (vojenské jídelní misky a všiváčky). V roce 1945 došlo k zestátnění a 1948 ke znárodnění., Po roce 1989 je firma opět v soukromých rukou . (firma LASSELSBERGER).

 

Výplatní otisk Francotyp, sběratelsky Fr 8h - 4m

Dohlédací pošty: RAKOVNÍK 2, RAKONITZ 2/RAKOVNÍK 2

 

Zelené dodatky dat - sběratel Pavel Koťátko

 

PRVNÍ OTISK

předběžný protektorátní otisk, československý vzor, otisk s datem 13. 4. 1939, -4/1939 - 16. 11. 1939

RAKO 001

DRUHÝ OTISK

první definitivní protektorátní výplatní otisk, neúplný poněmčený vzor, 1939, 

TŘETÍ OTISK

druhý definitivní protektorátní výplatní otisk, úplný poněmčený vzor, otisk s datem 9. 12. 1939, 17. 11. 1939 - 6/1944-

RAKO 003

 

 

Poštovní správa oficiálně zanesla do svých záznamů uživatelův třetí výplatní otisk tohoto období dne 21. 6. 1940

 

RAKO 004

Naposledy změněnopondělí, 15 únor 2021 16:40