HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

PRVNÍ VÝZNAMNÉ VÝROČÍ OBORU VÝPLATNÍCH OTISKŮ ROKU 2021 Doporučený

VÝROČÍ ROKU 2021 poštovní historie z území Československa

16. 9. 1926 - 16. 9. 1926 95 LET čs. výplatního otisku v poštovním proovzu

V letošním roce jsME vstoupili do roku několika výročí, která se týkají výplatních otisků na území Československa. Prvním z nich je skutečnost, že dne 16. 9. 1926 se uvedly do provozu v Československu dva výplatním stroje. Začala nová éra.

 Prvním strojem který delegace poštovní správy v čele s JUDr. Karelm Dunovským uvedla v budově Źivnostenské banky v Praze (Příkopy 30) do provozu, byl výplatní stroj FRANCOTYP  typu A (Anker) První výplatní otisk  je součástí sbírkového fondu Poštovního muzea v Praze. Na místě byl vyhotoven oficiální protokol o uvední do provozu. (zaslán Poštovnímu muzeu).

Poštou prošlá celistvost s otiskem Fr 6 s - 4m s datem 17. 9. 1926 (RRR), datem 1. dne komerčního použití

 

Výročí 001

Druhým výplatním strojem byl stroj FRANCOTYP typu B (Bafra), otisk Fr 8 s (v) - 3m uživatele Českáprůmyslová a hospodářská banka v Praze (Příkopy 35).  Byl uveden do proovzu dne 16. 9. 1926.. POstup uvedení a pořízení archivních artefaktů proběhl stejným způlobem jako u potisku Živnostenské banky.

 

Poštou prošlá celistvost s druhým československých výplatním otiskem FR 8 s (v) - 3m s datem 23. 10. 1926 (keden z prvních komerčních otisků - RR).

 

 

Výročí 002

 

 

Naposledy změněnostředa, 03 únor 2021 19:42