HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

VE ZNAMENÍ ZKRATEK A INICIÁL (MP): 33. - panáčci se štětci a plechovkami barev/nápis KIRGIS + domicil firmy Doporučený

MP

Složená zkratka KIRGIS, nad názvem (zároveň i firmy) tři panáčci se štětsi a plechovkami barvy KIRGIS na hlavě (mezi denním a výplatním razítkem), pod výplatním razítkem: UH. HRADIŠTĚ 2. Původ složeniny neznámý, první část první tři písmena zakladatelova příjmení KIR(schner), druhá část GIS (?), zároveň kresba je logem firmy

Subjekt: Ing. L. Kirschner, chemická továrna KIRGIS, Uherské Hradiště II.

Historie firmy. Firma založena v roce 1925, zakladatelem ing. L. Kirschner (nar. 1899), odborník na technologii barev, psychologii a léčivou moc barev. V roce 1948 došlo ke znárodnění, od 1. 1. 1949 vytvořeny Spojené továrny na barvy a laky Praha, později vytvořen národní podnik Barvy a laky, po roce 1989 vytvořen podnik COLORlak.

Činnost a výrobky: batvy, laky, leštící pasty na parkety, kolomaz,

Lokalita: Staré Město u Uherského Hradiště

Výplatní otisk Francotyp, sběratelsky FR 8h - 4m

Za 1. republiky firma výplatní stroj neměla. Ve 3. republice registrujeKatalog  Bouška Leiš dva otisky tohoto uživatele, záznam U 2a, U 2b s odlišným označením a počeštěným příjmením majitele (ing. L. Kiršner)  - červenec 1945, později jméno majitele zmizelo ve vztahu ke znárodnění, zůstalo jen jméno firmy KIRGIS a UH. HRADIŠTĚ II, se zkumavkou a vlnkami vedle a nad nápisy..

 

PRVNÍ OTISK

první definitivní protektorátní výplatní otisk, neúplný poněmčený vzor, otisk 1. dne 12. 12. 1939  - R (není prokázáno, zda výplatní stroj vyplácel již v prvním období protetorátních otisků v roce 1939, období 15. 3. - 12. 12.)

Kirgis 004

DRUHÝ OTISK

druhý definitivní protektorátní výplatní otisk, úplný poněmčený vzor , otisk 1. dne 10. 5. 1940 (R)

Kirgis 007

Poštou prošlá celitsvost s tímto otiskem a s datem 15. 10. 1941, odeslaná do Sudet

Kirgis 005

 

Tímto příspěvkem končí 1. část 2. miniseriálu o identifikaci vybraných výplatních otisků s účelem usnadnit sběratelům snadnou orientaci při sbírání otisků se zkratkami, iniciálami, názvy výrobků, kresbami atd. Pokud bude potřeba, rád se k pokračování vrátím.

Příště se budu věnovat obrázkům. Dnešní příspěvek byl hybridem obého - názvu výrobku, adresy a obrázku (logem). Berme to jako vstup do 2. části,která  začne příště.

 

Naposledy změněnosobota, 30 leden 2021 23:56