HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

VE ZNAMENÍ ZKRATEK A INICIÁL (MP): 13. - ABS

MP

Iniciály: písmena ABS ( počáteční písmena některých slov názvu firmy Arona a Jakoba  (Löw) Beera Synové - spletené do sebe, mezi denním a výplatním razítkem)

Subjekt: Arona a Jakoba ( Löw) Beera Synové

Adresa: Brno

Činnost: textilní průmysl, vlněné zboží

Poznámka: výplatní stroj vyplácel již za 1. republiky, pravděpodobně firma arizována - vnucená správa ua Protektorátu u důvodů židovskému původu majitelů, Katalog MB neuvádí první a druhý výplatní otisk, zcela určitě dle svědectví MM existovaly

Výplatní stroj Francotyp, sběratelsky FR 8h - 4m

Dohlédací pošta: BRNO 2, BRÜNN 2/BRNO 2, BRÜNN 2 

Některé obrázky a data jsou doloženy Pavlem Koťátkem (PK) - viz list z jeho sbírky na úplném konci tohoto příspěvku, číslování záznamů otisků je osobním číslováním PK

 

PRVNÍ OTISK

předběžný protektorátní otisk, československý vzor, 7/1939 - dokládá PK

DRUHÝ OTISK

první definitivní protektorátní otisk, neúplný poněmčený otisk, 10/1939 - dokládá PK

TŘETÍ OTISK

Otisk 1. dne s datem 7. 1. 1942 (R)

druhý definitivní protektorátní výplatní otisk, úplně poněmčený vzor

ABS 003

 

druhý definitivní protektorátní otisk, úplný poněmčený otisk, poštou prošlá celistvost s  otiskem s datem 31. 1. 1942

Beer 002

ČTVRTÝ OTISK

druhý definitivní protektorátní otisk, úplný poněmčený vzor s odstraněným českým názvem pošty, s datem  2./1945 (zveřejněno v  Katalogu Di Casola/Leiš - druhý uvedený otisk)

ABS 013

List ze sbírky Pavla Koťátka s přehledem otisku uživatele Arona a Jakoba Löw Beera Synové

ABS 014

 

 

 

 

Naposledy změněnopátek, 22 leden 2021 08:59