HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

VE ZNAMENÍ ZKRATEK A INICIÁL (MP): 10. - V. S. F. /1829/S.T.

MP

Inviály s letopočtem: V. S. F. (kurentem)/1829/S.T. (mezi denním a výplatním otiskem), význam V. S. F. = počáteční písmena německého názvu subjektu (Vereinigte Schafwoll-Fabrik, též s jiným pravopisem: Vereinigte Schafwollfabriken nebo Vereinigte Schafwollwarenfabriken, v češtině Sdružené továrny vlněného zboží ) -, 1829 = rok založení firmy Hlawatsch und Isbach ve vídni, hlavního hybatele tohoto subjektu, iniciály S.T. (zkratka pro česká slova Sdružené Továrny)

Subjekt: viz shora

Historie subjektu:

1829     založena firma Hlawatsch und Isbach Vídeň (datum založení v označení otisku)

1850     sídlo sdružení Špitálka 10 - 12, Brno až ke křenové

1916     Rakousko - slezské textilní továrny Vídeň (Österreichisch-schlesische Tuchfabrik AG Wien)

1919     firma přemístěna do Brna

1921     Sdružené továrny na vlněné zboží (kromě V. S. F. další významné subjekty v rámci sdružení  firma D. Hecht a Max Kohn - též uživatelé výplatních strojů), sdružení vytořilo prostor pro společný     postup textilních manufakturistů, průmyslníků a firem

1942-44  vnucená německá správa

             arizace prostřednictvím  dr. Otto Weisse a firmy Gustav Schiketaner

1945      československá národní správa

1946      vytvořeny Moravskoslezské vlnařské závody Brno

1948      znárodnění komunistickým režimem

1996-97  textilní výroba ukončena

Subjekt  pracoval v sídle objektu, který navrhl významný rakouský architekt Bruno Bauer (1880 - 1938), objekty postaveny ve stylu industriálního stylu a jsou součástí industriálního dědictví .

Výplatní stroj Francotyp, sběratelsky FR 6h - 4m

Dohlédací pošty: BRÜNN 2/BRNO 2, BRÜNN 2

 

PRVNÍ OTISK

druhý definitivní protektorátní otisk, úplný poněmčený vzor, otisk s datem 22. 5. 1940 (otisk 1. dne) - (R)

 

Sdruzeni 006

 

Poštovně prošlá celistvost, s datem 22. 1. 1942

 

Sdruzeni 005

 

DRUHÝ OTISK

druhý definitivní protektorátní  výplatní otisk, úplný poněmčený vzor s odstraněným českým názvem pošty BRNO 2, datum 23. 12. 1943 (R)

 

Sdruzeni 003

Pro ilustraci otisky z 1. republiky s fakty:

Tento subjekt provozoval totožný výplatní stroj ji za 1. republiky se slovním česko - německým označením (viz dvě celistvosti níže).Otisk 1. dne dle AJ s datem 10.6.1930, dle úředního záznamu až  20. 2. 1931?). Povolení ve Věstníku MPT č. 36 z 18. 7. 1930.

 Je pravděpodobné, že stroj byl v používání i od 15. 3. 1939 do okamžiku úpravy na druhý definitivní protektorátní otisk. Zatím ve veřejném prostoru a v dosažitelných sbírkách se neobjevily otisky československého a prvního definitivní protektorátního vzoru. Existovaly? Pokud ano, s jakým označením (prvorepublikovým či upraveným protektorátním?).

 

Sdruzeni 007     Sdruzeni 008

 

 

 

 

 

 

 

Naposledy změněnoúterý, 12 leden 2021 11:47

Zanechat komentář

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.