HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

VE ZNAMENÍ VÝROBKŮ (P): 6. - PŘEKLIŽKY/LAŤOVKY/DÝHY/PODDYŽKY/LETECKÉ DESKY, později Sperrplatten/Founiere

P

Výrobky: nejprve česky Překližky/ Laťovka/Dýhy/Poddyžky/Letecké desky, po převzetí firmy německým vedením změněno na německý název Sperrplatten/Funiere mei denním a výplatním razítkem

Subjekt: Richard Jirát

Historie firmy: Dýhárna OREL založena richardem Jirátem, původní sídlo v Nižboru, po požáru se firma přesunula do Prahy - Vysočan (rok 1928). Majitelé firmy opustili Československo a firmu v roce 1938 z obav před Hitlerem. Vedením byla pověřena německá hospodářská moc. Firmu tvořily dílny, pila a kanceláře a i během války dodávala výrobky pro válečné potřeby (zejména pažby na pušky a letecké překližky). Po válce firma pokračovala ve své dřívější činnosti až do svého zániku v 90. letech.

Činnost a výrobky: viz název a hořejší text.

Sídlo od roku 1928 Poděbradská 540, Praha IX. - Vysočany

Výplatní otisk Francotyp, sběratelsky FR 8h - 4m

Výplatní stroj u firmy již za 1. republiky - 1937, není  zatím známo, zda výplatní stroj vyplácel i po roce 1945

Dohlédací pošty: PRAHA 1, později PRAG 1/PRAHA 1, později PRAG 88/PRAHA 88

PRAHA 1

PRVNÍ OTISK

předběžný protektorátní výplatní otisk, československý vzor (1939)

DRUHÝ OTISK

první definitivní protektorátní otisk, neúplný poněmčený vzor, datum 16. 2. 1940

Jirát 003

TŘETÍ OTISK

druhý definitivní protektorátní výplatní otisk, úplný poněmčený vzor datum 24. 10. 1940

Richard

PRAG 88/PRAHA 88

ČTVRTÝ OTISK

Změna dohlédací pošty, změna označení uživatele (úplné poněmčení i označení), . otisk s datem 24. 10. 1944

Jirát 002

 

Naposledy změněnoúterý, 05 leden 2021 21:36