HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

VE ZNAMENÍ REKLAM (PROPAGANDISTICKÉ HESLO): 13. - Pomoc pro španělské ženy a děti

Propagadistické politické a společenské heslo: Pomoc pro španělské ženy a děti. (mezi denním a výplatním razítkem ozdobným ležatým písmem)

Jedná s o první výplatní otisk na území Československa s politickým či společenským propagandistickým heslem (později jich přibylo více - na zabranžch územích, v Protektorátu ČM a po roce 1948 v třetí republice).

Subjekt: Výbor pro pomoc demokratickému Španělsku Praha

Sběratelské označení otisku: FR 8h - 4m

Dohlédací pošta PRAHA 1

Otisk 1. dne 18. 6. 1937 (R)

Daší doložitelný otisk: 21. 6. 1937 (R)

Pomoc 4 001

 

Vysvětlivka:

Po vypuknutí občanské války ve Śpanělsku se v říjnu roku 1936  vytvořilo volné  sdružení solidarizující se španělskými republikány (název: Výbor pro pomoc demokratickému Španělsku). Členy se stalo čtyřicet československých organizací a institucí.  Mezi nimi byly Rudé odbory, Solidarita, Volná myšlenka, Dělnická akademie, Svaz československých učitelů a další. Předsedou se stal E. V. Voska. Toto sdružení pořádalo akce na podporu demokratických sil v boji proti frankistům a  uspořádalo sbírky. Finance pomohly zorganizovat polní nemocnici a vydržovat ve fRanci útulek pro sirotky po španělských republikánských bojovnících.  V listopadu roku 1937 se z volného sdružení stala Společnost přátel demokratického Španělska.

Výplatní otisk této organizace se stal prvním otiskem s propagandistickým politickým či společenským zaměřením na území Československa. Propagandistická hesla se objevila po roce 1938 na zabraných územích (součást Třetí říše) a po roce 1948 v socialistickém Československu.

Naposledy změněnoneděle, 18 říjen 2020 14:57