HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

VE ZNAMENÍ REKLAM : 3. - BZ BENZIN + MOGUL AUTO OIL

Subjekt: Bratřé Zikmundové, Praha 10 (Žižkova 22)

Reklama: a/ ve dvou kruzích pod výplatním razítkem reklama na dva výrobky tohoto subjektu: BZ BENZIN a MOGUL AUTO OIL (u  otisku prvního stroje)

                b/  v kruhu Mogul AUTO OIL, pod kruhem nápis: BZ BENZIN (mezi denním a výplatním razítkem) - u  otisku druhého stroje

Povolení MPT Věstník č. 27 ze dne 3. 6. 1927 - 38. uživatel

Výplatní stroje Francotyp a/ typ B 3 s horním číslem počitadla, sběratelsky, FR 8h - 3m

                                     b/ typ A (4) s horním číslem počitadůa sběratelsky, FR 6h - 4m

Dohlédací pošta PRAHA 1

 

PRVNÍ OTISK

Otisk 1. dne 13. 7. 1927 (R), poslední otisk ze dne 29. 8. 1934

Otisk poštou prošlý ze dne 14. 10. 1927

Doplněk - reverz obálky s černotiskovou reklamoz na olej MOGUL

 

Mogul 1 001     Mogul 1 002

DRUHÝ STROJ

Otisk 1. dne: 29. 8. 1934 (R)

Charakteristický znak: Ltancující hvězdička ve výplatním razítku)

MOGUL 2 001

 

S největší pravděpodobností si firma opatřila odlišný  stroj jiného typu, aby mohla vyplácet dopisnice, kde celému otištění předchozího otisku bránily reklamy, které firma používala. Firma plně využila jednak výplatního otisku, jednak obálky a dopisnice pro bezsloganové reklamy, které ministerstvo pošt a telegrafů schválilo. Otisk s osovou vzdáleností by narušoval reklamu a denní razítko by bylo nečitelné.  Osová vzdálenost 6cm plně vyhovovala svému účelu - výplatnímu znaku a reklamnímu sloganu či obrázku anebo textu.. Pro vyplácení korespondence jí v roce 1936 Poštovní ředitelství povolilo snížené výplatné (viz pravý dolní roh dopisnice).

 

MOGUL 2 002

 

Naposledy změněnopondělí, 21 září 2020 11:02