HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

NA PRAVOU MÍRU

V nedávné době se mi do ruky dostaly informace, které uvádějí na pravou míru informace publikované v mých  memoárových článcích či publikacích.

První se týká významné sbírky štábního kapitána Theodora Františka  Winklera. Tato osobnost byla významným sběratelem výplatních otisků ve třicátých letech minulého století. Byl i spoluzakladatelem první Stolní společnosti sběratelů příležitostných razítek a frankotypů. Jeho sbírka neměla u nás obdoby!

Během Protektorátu byl jako příslušník bývalých čs, ozbrojených sil vězněn v gestapáckých věznicích. Dle svědectví jeho manželky paní Blanky Jonášové Winklerové, sestry Alberta Jonáše, si  sbírku při zatýkání údajně  odneslo gestapo, aniž by ji po propuštění jejího manžela vrátilo. Byla to domněnka, která se ukázala naštěstí lichou.Z archivních materiálů vím, že F. T. Winkler chtěl několikrát se sbíráním výplatních otisků skončit. Končil několikrát, až ta chvíle přišla. V roce 1938. se ve Filatelistické revue se objevil inzerát, kterým prodával celou svou sbírku. Doba sběratelství nepřála. Rozpadala se i druhá entita sběratelů - Odbor frankotypů při KČF. nebyla nálada na sběratelství. Dle svědectví jsem se dozvěděl, že se sbírka úspěšně prodala dalšímu sběrateli, který ji prodal časem dále. Sbírka se nezastavila a cestovala dále do rukou dalšího kupce, kde je do dneška, nikoliv však v původním stavu ...Během doby byla doplňována, pravděpodobně částečně rozpouštěna na veřejnost a tak dál, jak to se sbírkami bývá.  Kmenová významná sbírka nezanikla, naopak dočkala se pečlivého zacházení a byla rozšířena o další kousky....Pokud se objeví některé artefakty, jsou poznatelné. O znacích celistvostí, podle nichž se poznává dřívější majitel,  se rozepisovat ze známých důvodů nebudu. Důležité je, že hlavní část zůstává mezi námi a obohacuje náš sběratelský svět. Teddy, jak jej bližní oslovovali,  s námi žije i nadále.

Druhá informace je neméně závažná a  se týká druhé Stolní společnosti sběratelů výplatních otisků, která byla založena v restauraci u Pešků dne 18. 11. 1989. Byl jsem  u jejího založení a s touto entitou jsme spolupracoval přibližně do roku 1994, kdy se členstvo rozhodlo tuto Společnost rozpustit a zrušit její registraci. Bylo to jasné rozhodnutí.  V tomto klamu jsem žil dvacet šest let. Z nějakých neznámých důvodů, které jsou do dneška  neznámé a zůstávají bez vysvětlení, se ukončení existence nekonalo a Stolní společnost existovala bez činnosti a členstva de iure dál. Záležitost oživil nový Občanský zákoník, podle kterého Městský soud v Praze zanesl tuto entitu do Spolkového registru. Ze  společnosti se stal údajně automaticky spolek. Ovšem bez vedení, adresy, činnosti, jen s názvem a ičem... V současnosti Stolní společnost sběratelů výplatních otisků stále existuje de iure jako jeden ze subjektů Spolkového rejstříku Otázkou je, jak dlouho ještě. Pravděpodobné je, žese soudně rozhodné o jejím zrušení a výmazu, ale to je již jiná historie a jen a jen domněnka. Opravuji tedy svou uvedenou informaci, že Stolní společnost de iure zanikla, de facto přestala jen existovat.a přežila bez činnosti několik desítek let.

 

 

Naposledy změněnosobota, 05 září 2020 22:56