V roce 2019 uplynulo 40 let od okamžiku, kdy došlo ke zveřejnění prvního poštovně - historického prvního Katalogu výplatních otisků z území Československa 1926 - 1939. Jeho autory byli RNDr. Miroslav Bouška a Ing. Ivan Leiš.Katalog vycházel na pokračování v časopise Filatelie (příloha Filatelistické sešity) od čísla 6/1979 do čísla 21/1979.  Jak bylo řečeno, autoři zvolil poštovně - historické hledisko(dle pošt, a pod tímto rámcem bylo zvoleno abecední kritérium jak u řazení pošt, tak u řazení uživatelů).Jako podklady byly použity sbírky obou autorů a podklady nastudované v Poštovním muzeu. Významně přispěla i dvojdílná práce Alberata Jonáše (Studie o otiscícj Francotypu) z 30. le, která zachytila počátky výplatních otisků v Československu, jak typologicky, tak chronologicky do velkých detailů.. Významnou podpouz tomuto Katalogu poskytl tehdejší šéfredaktor Filatelie ing. Vítězslav Houška. Podporou a radou přispěli tehdejší renomovaní sběratelé jiných oborů a významní poštovní historici.

Vznik a další okolnosti tohoto Katalogu, který vznikla delší dobu v pracovně dr. M. Boušky na Přírodovědecké fakultě na Albertově, v kanceláře I.Leiše v OZO Transakta na Malé Straně a v bytech obou autorů,  zachytil Ivan Leiš ve své druhé memoárové knize "Frankotypisté", Radonice 2018. Metodou, která byla zvolena byly "děrné štítky", které po vydání katalogy byly předány do depozitáře Poštovního muzea. Na děrných štítcích jsou obrázky otisků a ručně doplněné poznámky týkající se otisků. Všechny jsou vyděrovány, aby mohly pomocí jehel vytvořit registry podle uvážení autorů.Katalog byl bohatě ilustrován obrázky v černé barvě. Doplnily jej velmi potřebné registry umožňující snadnou práci sběratelům při práci s ním.

Tento Katalog, jakož i další, které následovaly buď obou či jednoho z autorů jsou uloženy na portálu Klubu filatelistů 00-15, sběratelů specializovaných oborů, www.kf0015.cz. Zde je též uložen i následník tohoto Katalogu - vylepšený a barevný Katalog autorů R. Di Casoly a I. Leiše .

První katalog přispěl k významnému oživení zájmu o sběratelství výplatních otisků u nás i ve světě od 70. let do dnešní doby. Byl oceněn významnými medailemi a diplomy na tuzemských a zahraničních výstavách.

 

katalog 2 001     katalog 2 002