P - PRAHA

 

Vkládání otisků  do Databáze započato dne 20. 06. 2024 v 21:35.

Zveřejnění prvních stránek dne 21. 6. 2024 v 18:00 hod.

 

ÚVOD

 

sez 001   807

 

PRAHA - dohlédací pošty bez pořadového čísla (pošty - obvodu)

 

808 001   808

 

Vysvětlivka na úvod

 

809 001   809

 

DATABÁZE PRAHY

 

PRAHA BEZ POŘADOVÉHO ČÍSLA POŠTY (OBVODU)

 

PRAHA _____

 

810 001   810

 

811 002   811

 

    

PRAHA ___

 

 

812 002    812

 

PRAHA 01

 

PRAHA 01

 

813 001   813

 

PRAHA 01

 

814 001   814

 

PRAHA 01

 

815 001    á15

 

PRAHA 01

 

816 001   816

  První otisk shora  Drůbežářský průmysl  - 18. 2. 1977

 

 

PRAHA 01

  817 001 817

 

PRAHA 01

 

818 001    818

 

PRAHA 01

 

819 001   819

 

PRAHA 01

 

820 001   820

 

821 001   821

 

PRAHA 01

 

822 001   822

 

PRAHA 01

 

823 001   823

 

PRAHA 01

 

824 001   824

 

PRAHA 01

 

825 001   825

 

PRAHA 01

 

826 001   826

 

PRAHA 01

 

827 001   827

 

PRAHA 01

 

828 001   828

 

PRAHA 01

 

829 001   829

 

 PRAHA 02

 

830 001   830

 

PRAHA 02

 

831 001   831

 

 

 

 

 

 

Databáze pokračuje a otisky josu průběžně a postupně zavěšovány a doplňovány.

Separátní část na dodatky, doplňky, změny není zřízena a tyto údaje se zaznamenávají přímo s časovým zpožděním do původní Databáze.

 

Poznámka na úvod nejdelší část Databáze.

V tomto období let 1946 - 1992 (Československo) komerční subjekty a dohlédací pošty na kvalitu otisků příliš nehleděly a do poštovního provozu se pouštěly zásilky s chabými, značně nekvalitními a často neviditelnými otisky. Hodně k tomu přispělo socialistické vlastnictví subjektů a dále nedostatek originálních barev do výplatních strojů. Mnohé stroje přesluhovaly a vyplácely, ač fyzicky a morálně zastaralé. nenašly se finančšní prostředky na náhradní díly a na koupi nových strojů. Velká část strojů se vyráběla v tzv. devizové cizině. Výplatní stroje byly považovány za zbytné.

Situace se začala měnit se změnou zřízení po roce 1989. K větší kvalitě přispěly i modernější a kvalitnější výplatní stroje s podporou soukromého vlastnictví, do něhož komernčí firmy a instituce předcházely postupně.

Proto prosím uživatele Databáze o shovívavost s kvalizou výplatních otisků.