Poštovní výplatní otisky - pohled do Databáze - písmeno A

 

Ukončením vnášení záznamů výplatních otisků čs. pošt skončila první fáze práce na Databázi. Druhou fází je zpětný pohled, který slouží společně s vnášením různých údajů do ní k vylepšení kvality této sběratelské publikace. Podívejme se na písmeno A. Situace je k datu 26. 8. 2023.

 

Pod písmenem A jsou v Databázi vloženy čtyři záznamy s otisky dvou (tři názvy) pošt ze 70. a 80. let.  Adamov, Adamov 1, Aš 1.

Soustavy:

Otisky jsou ze strojů dvou soustav - Francotyp a Postalia.

 

PÍSMENO A

 

FRANCOTYP

Charakteristika soustavy Francotyp:

Podtyp FR8 bez  a s PSČ.

Otisky sběratelsky: FR8 - 4m (ov) - 2km.

 

Výplatní razítko:

Výplatní číslice: československé oválné.

 

Denní razítko:

Číslice data: celoarabské.

Denní razítko: dvoukruhové s můstky.

 

POSTALIA

U všech otisků ze strojů Postalia jsou výplatní číslice výplatního razítka stejné.

 

Charakteristika otisků Postalia:

Podtyp: pozdní, 70. léta

Otisky sběratelsky: PO (též PST).

 

Výplatní razítko

Výplatní razítko: přilehlé

Výplatní číslice s desetinnou tečkou

 

Denní razítko

Denní razítko: název pošty s PSČ (u jedné pošty změna názvu), slabé můstky.

Dvojí rozlišovací znaménka (symboly) v dolním mezikruží resp. v ve spodní části mezikruží.

Druhy rozlišovacích znaménekj:

a/ rozložené  3 hvězdičky

b/ 3 křížky při sobě. 

 

 

Z přehledu vyplývá i několik sběratelských specializací a též několik rozlišovacích hledisek při třídění sbírky. 

Obrázky v 1., části Databíáze výplatních otisků čs. pošt 1946 - 1992 na tomto webu - volně přístupné.