Počátkem roku jsem našel v poště z USA The Meter Stamp Society Quarterly BULLETIN (číslo 330). Bulletin začal vycházet v roce 1948 a dosáhl úctyhodného počtu 72 ročníků. 

 

Bullet 001

Vedení MSS a redaktor časopisu (Dave) avizují, že se jedná o poslední číslo tištěného zpravodaje a v budoucnu bude vydáván jen v elektronické formě. Je to velká škoda,zpravodaj byl jedním z nejlepších periodik, které sběratelé výplatních otisků v USA a  ve světě dostávali dlouhých 72 let. Bohužel nová situace nedovoluje pokračovat v tradici vydávání tištěného média. Díky všem, kteří se podíleli na tvorbě, tiškuí a zasílání tohoto zpravodaje. Měl jsem tu čest stát se jedním z dopisovatelů, ale hlavně věrných čtenářů. 

Co přináší poslední číslo? Z titulky se dovídáme, že popisuje slogany otisků Neopost vyplácejících v Austrálii Dále otiskuje články z americké scény výplatních otisků ( např. osobní známky a rozsáhlá studie o patnácti letech tohoto poštovně historického fenoménu). Významné místo obsadil svou studií  o německých předchůdcích výplatních otisků z let 1918 - 1922 významný německý badatel  a sběratel výplatních otisků Hans - Joachim Förtser. Jeho souběžná studie vyšla i v němčině v německých médiích. Tato studie patří k tomu nejlepšímu. co Mistr archivů výplatních otisků a velký sběratel (mimo jiné jeden z prvních předsedů německé entity sběartelů výplatních otisků a čestný předseda současné FG) pro sběratele vytvořil. 

 

Ukázka ze studie přítele  Hanse -Joachima Förstera, která vyšla v Německu a byla částečně přetištěna do amerického Bulletinu.

Hans - Joachim řadí popisuje předchůdce výplatních otisků v Německu. Nás takový pohled s našimi franko razítky ze strojů Krag  a další pokusy použitých u nás ještě čeká..... 

 

BULLET 003