KONEC STARÉ ŠUMAVY

 

Motto: „Tuto knihu jsem vydal na památku všech obyvatel Šumavy bez rozdílu národnosti a náboženského vyznání, kteří padli ve Velké válce v letech 1914 – 1918 nebo zemřeli v důsledku utrpěných zranění v pozdějších letech“.

                                      

                                       Martin Leiš, Slovo autora (úvodní věta)

 

Leiš Martin, Konec staré Šumavy, vydal Mgr. Petr Plášil – BARON, Hostivice, 1. vydání 2020, 312 stran, bohatě ilustrováno, k dostání ve všech renomovaných knihkupectvích nebo na adrese mechov@volny.

 

Koncem roku 2020 vydal Martin Leiš již svou pátou publikaci, která je věnována Šumavě prostřednictvím pohlednic, jejichž sbírání se stalo jeho hlavní zálibou. V jejich sběratelství dosáhl významně a značně profesionální úrovně. Jeho předchozí publikace byly věnovány třem nezapomenutelným fotografům Šumavy 20. století – Wolfovi, Seidelovi a Pospíšilovi. Tyto tři podrobné monografie doplnila i útlá knížečka o zaniklých šumavských noclehárnách.

 

Čtenářská obec dostává nyní do rukou výpravnou publikaci značného rozsahu, která snad doposud nebyla do současného okamžiku vydána. Konců zažila Šumava hodně. Každá generace zažila nějaký svůj konec. Do orku 1918, kdy skončila Velká válka, to byly konce vztahující se jen na oblast či na skupinu obyvatel, větší či menší. Nic nebylo ničivější s úplným koncem než Velká válka, která postihla celou Šumavu. A nejen jí, celé země, regiony, kontinenty. Velká válka byla velkým koncem, ale ty další měly ještě přijít v letech 1938, 1945 – 1946, 1948… Všechny tyto roky zatočily se životem obyvatel a krásnou přírodou šumavskou. Díky pohlednicích, ale i jiným dokumentům si přiblížíme, jak se zde žilo, pracovalo, osidlovalo, zalesňovalo, odlesňovalo… Vše chtěl autor publikace zachytit a přiblížit čtenáři.

 

Kniha samotná má několik kapitol. Autor začíná obdobím let 1867 – 1918 a všímá si všech zasílaných artefaktů, skládaných dopisů s pečetí, korespondenčních lístků, dopisů. To vše obyvatelé využívali pro psaní svých písemností a krátkých vzkazů či sdělení. Pak přišly pohlednice. To bylo koncem 19. století, které se staly oblíbenými s nástupem turistického ruchu v šumavské oblasti. A zachytily i ten nejzapadlejší šumavský kout a obyvatele Šumavy při práci či zábavě. Nenahraditelný archiv. Čtenář se dostane do období, které nám je dost vzdálené. V tom jsou pohlednice a další doklady, o které v knize není nouze, nenahraditelné. To krásné období, kdy si tu lidé žili svými radostmi a starostmi, skončilo rokem 1918. Nebýt Velké války, další léta by pokračovala v tomto duchu. Nestalo se tak. Přišly horší věci.

 

Dalšími kapitolami jsou časové úseky po vzniku Československa v roce 1918. A to od tohoto roku až do dnešních dnů. Poslední kapitolkou je vznik České republiky 1. ledna 1993. Zde teprve souhrnně uvidíme, co se za toto období se Šumavou stalo a k jakým událostem zde došlo. A opět pohlednice jsou němým svědkem, který nelže a věrohodně ukazuje, co zde probíhalo. Nastalo období 1. republiky, nastoupila hnědá ideologie, přišel krutý konec II. světové války, období třetí republiky, další republiky, kdy nastoupila rudá ideologie a kdy „ zvítězil socialismus“, a dalších období před a po rozdělení Československa. To vše pohlednice a další historické doklady a artefakty přesně bez lží dokládají. A to obsah autorovy publikace.

 

V knize najdeme pohlednice z autorovy rozsáhlé sbírky, každá ilustrace je popsána poutavě a čtivě na základě archivních informací a údajů, které autor svým dlouhodobým pobytem v této oblasti získal od pamětníků anebo sám prožil. Kronika, která se jen tak nevidí.

 

V knize jsou nejen averzy pohlednic., ale i jejich reverzy. Pohlednice jsou doplněny fotografiemi či reprodukcemi artefaktů vztahujícími se k Šumavě a jejím lidem. Každá pohlednice, a též každé místo má svůj příběh, a na řadu z nich na stránkách publikace narazíme. Reverzy pohlednic ukazují i poštovní historii, většina razítek je prvotřídní kvality. Poučí se i poštovní historik a filatelista. Na své si přijdou i sběratelé turistických razítek a kašetů. Otištěné artefakty jsou též oplentené dobovými doklady, které nás vtáhnou do té či oné doby. Dozvíme se i leccos o osobnostech Šumavy.

 

Reprodukce a zobrazené artefakty jsou vysoké kvality a činí čtenáři potěšení a estetický zážitek při jejich prohlížení. O to jsou větším šokem závěrečné stránky, kdy na fotografiích uvidíme realitu Šumavy na řadě míst, které jsou zobrazeny. Kde jsou ta léta tvrdého života, kdy ještě Šumava byla funkční oblastí s pulzujícím hospodářským a společenským životem …. Změna je neprospěchu nás všech a těch, kteří zakotví či navštíví Šumavu v dalších letech. V tom je též publikace poučná a velkou výzvou. Ještě je snad čas zastavit konec staré Šumavy, i když žírná léta bohatého života , které nám tato kniha Martina Leiše přibližuje, jsou již mnoho let ty tam.

 

Nezbývá než tuto knihu všem, kteří mají Šumavu rádi, než doporučit.

 

                                                                                                                           Eduard Rehberg

 

 

Konec 001